پرتابگر طلایی دیسک ایران و آسیا در مسابقات USSD شهر چولاویستای آمریکا با پرتاب ۶۸/۸۵ متری به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.

به گزارش  مهر، احسان حدادی که با هدف انجام تمرینات آماده سازی با مک ویلکینز، مربی خود در کشور آمریکا به سر می برد، در مسابقات پرتاب هایUSSD  که در شهر چولاویستای سن دیه گو  برگزار شد حضور پیدا کرد و به عنوان قهرمانی رسید.

 پرتابگر طلایی دیسک آسیا، در پرتاب اول خود دیسک را به طول ۵۹.۴۰ متر پرتاب کرد و در پرتاب دوم رکورد ۶۷.۹۹ متر را به ثبت رساند. پرتاب سوم و نهایی حدادی نیز رکورد ۶۸.۸۵ متر بود که بهترین نتیجه وی پس از بازی های المپیک لندن است.

مسابقه بعدی احسان حدادی روز شنبه در دانشگاه USSD  خواهد بود.