فرهاد گلی در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: زیرساخت های استفاده حداکثری از اصفهان کارت در حال گسترش  است در همین راستا پایانه های غیر نقدی  شارژ "اصفهان کارت" راه اندازی شد.

وی ادامه داد: شهروندان اصفهانی میتوانند با استفاده از این پایانه ها با کسر مبلغ مورد نظر از کارت بانکی، "اصفهان کارت" خود را شارژ کنند.

مدیر دفتر اصفهان کارت شهرداری اصفهان در ادامه گفت: در حال حاضر در ایستگاههای اصلی اتوبوس های تندرو امکان شارژ اصفهان کارت به صورت غیر نقدی وجود دارد.

گلی عنوان کرد: اکنون این کارت در اتوبوس، تاکسی، قطار شهری، ایستگاه های دوچرخه ، پارکینگ های طبقاتی ، شهر رویاها، تله کابین صفه، باغ گلها، باغ پرندگان، تله سیژ، باغ موزه پروانه ها، نمایشگاه خزندگان، نمایشگاه بین المللی و ورزشگاه نقش جهان استفاده می شود.