شب گذشته برخی حساب های کاربری در اینستاگرام با مشکل روبه رو شده اند.
به گزارش سایبربان؛ شب گذشته به برخی صفحه های اینستاگرام ایرانی حمله سایبری صورت گرفته است و هنوز هم انگیزه اصلی این رویداد مشخص نیست.
به کاربران توصیه می شود برای پیش گیری  گذرواژه های خود را تغییر داده یا ورود دو مرحله ای این برنامه را فعال کرد و ایمیل معتبر ثبت نمایید.