هنوز سازمان های زیرمجموعه مدیریت شهری به خودکفایی مالی نرسیده اند
0 -

به دنبال برنامه و بودجه

هنوز سازمان های زیرمجموعه مدیریت شهری به خودکفایی مالی نرسیده اند

هنوز سازمان های زیرمجموعه مدیریت شهری به خودکفایی مالی نرسیده اند
26 اردیبهشت 1397, 15:13 / کد خبر:44933
سازمان‌های وابسته به شهرداری ها که درحال‌حاضر به‌عنوان تشکیلاتی مستقل در ساختار و همچنین وابسته به مجموعه شهرداری‌ها براساس مـــاده 54 قانون شهرداری ها تاسیس شده و انجام اموری را در حوزه های مختلف خدماتی بر عهده گرفتند، به دغدغه مسئولان بالادستی کشور تبدیل شدند به گونه ای که چارت جدید شهرداری هــا بر مبنای توسعه بی حــد آنها تدوین و ابلاغ شد. این سازمان ها و شرکت‌ها که در مواردی به «حیات خلوت» مدیران نیز تعبیر می شوند به علت گستردگی و استخدام های زیاد، بخش زیادی از بودجه جاری شهر را به خود اختصاص داده و در مواردی با خودگردانی و خودکفایی، فاصله معناداری دارند.
سازمان‌های وابسته به شهرداری ها  که درحال‌حاضر به‌عنوان تشکیلاتی مستقل در ساختار و همچنین وابسته به مجموعه شهرداری‌ها براساس مـــاده 54 قانون شهرداری ها تاسیس شده و انجام اموری را در حوزه های مختلف خدماتی بر عهده گرفتند، به دغدغه مسئولان بالادستی کشور تبدیل شدند به گونه ای که چارت جدید شهرداری هــا بر مبنای توسعه بی حــد آنها تدوین و ابلاغ شد. این سازمان ها و شرکت‌ها که در مواردی به «حیات خلوت» مدیران نیز تعبیر می شوند به علت گستردگی و استخدام های زیاد، بخش زیادی از بودجه جاری شهر را به خود اختصاص داده و در مواردی با خودگردانی و خودکفایی، فاصله معناداری دارند.

  پرده اول: حکایت ادغام
حکایت از اعلام خبر معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مبنی بر تغییر در چارت شهرداری هاآغاز شد. نوذرپور،یکی از دغدغه‌های وزارت کشور و سازمان شهرداری و دهیاری‌ها در دولت یازدهم را، گسترش و توسعه بیش از حد سازمان‌ها و شرکت‌های متعدد وابسته به شهرداری‌ها دانسته بود.شهرداری‌ها به‌موجب قانون برای انجام بخشی از وظایف خود سازمان‌ها یا شرکت‌هایی ایجاد می‌کننـــد کــــه در زیرمجموعــــه شهرداری قرار می‌گیرد. هنگامی که سازمان یا شرکتی تشکیل می‌شود،  گسترش و توسعه تشکیلاتی و پرسنل نیز اتفاق می افتد که  برای پرداخت حقوق و مزایای آنها بخش اعظمی از بودجه شهرداری‌ها باید هزینه شود. طبق آمار ارائه شده توسط سازمان شهرداری ها نیروهای شاغل در بعضی شهرداری‌ها 5,5 برابر تشکیلات مصوب هستند. به همین دلیــــل در چارت جدید شهرداری هــا مجموعه‌های وابسته به این نهاد به 14 سازمان محدود شد.1200شهرداری در سطح کشور از جمله اصفهان، چارت ابلاغی وزارت کشور را با هدف کوچک‌سازی و چابک‌سازی ســــاختـــار و همچنین واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی اجرا کردند.

  پرده دوم: دیرکرد
سازمان وابسته به شهرداری براساس اختیارات ناشی از ماده 54 قانون شهرداری به منظور انجام امور سیاست‌گذاری ، برنامه ریزی ، كنترل ، نظارت و اجرای بخشی از وظایف شهرداری ها ایجاد می شوند. سازمان وابسته دارای استقلال اداری و مالی بوده و از نظر قوانین و مقررات اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی تابع شهرداری است.موسسه یا شركت وابسته به منظور تسریع در انجام برخی از وظایف اجرایی یک یا چند شهرداری و براساس اختیارات ناشی از ماده 84 و ماده 111 قانون شهرداری تاسیس می شود، دارای شخصیت حقوقی مستقل است و مطابق با مفاد اساسنامه مصوب به صورت خود گردان و خودكفا اداره شده و بیش از 50درصد سهام آن متعلق به یک یا چند شهرداری است.شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه شهرداری ها که طبق قانون باید از نظر مالی مستقل و خودکفا باشند، بودجه سالانه خود را به تصویب و تایید شورای شهر می رسانند.هفته جاری بودجه سال97و اصلاح بودجه96سه سازمان باقیمانده از زیر مجموعه شهرداری اصفهان، در صحن علنی، بررسی و تصویب شد.  در حالی بودجه سال جاری شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه شهرداری اصفهان در اردیبهشت مصوب و ابلاغ شد که اسناد و حساب و کتاب مالی آنها باید در اواخر سال گذشته و همزمــــان با بودجه کل شهرداری اصفهان، مصوب می شد.این مشکل زمانی ایجاد شد که همه سازمان ها و شرکت های شهرداری اصفهــــان در یک اقدام مشترک، بودجه خود را یک هفته قبل از نوروز به شورا ارسال کردند که در صحن علنی اعلام وصول شد! کمیسیون‌های تخصصی شورا برای حل این مشکل بودجه دو دوازدهم را برای تعدادی از سازمان ها مصوب کرد تا در فرصت مقتضی بتواند بودجه ها را به طور کامل بررسی و مصوب کند. این روند در نخستین جلسات آغازین شورا در سال جاری نیز ادامه یافت و در نهایت در ماه جاری، بودجه همه سازمان ها و شرکت های ذی ربط به طور کامل بررسی و مصوب شد.زندآور، خزانه دار و عضو هیئت رئیسه شورا در این خصوص می گوید: طبق قانون باید بودجه سازمان ها همزمان با بودجه شهرداری ارائه شود که با کمال تاسف در سال جاری با چهارماه تاخیر این امر انجام و به بررسی دیرهنگام بودجه آنها منتهی شد.نصراصفهانی، نایب رئیس شورا نیز اعلام می کند که به علت دیرکرد در ارائه بودجه، شورا بودجه سازمان ها را به عنوان هشدار به صورت دو دوازدهم تصویب کرد تا این نقص برای سال آینده مدیریت شود.

 پرده سوم: بدون درآمدها
در روند بررسی بودجه سازمان ها، نکات جالب توجهی ارائه شد که راه اندازی خزانه داری مشترک می تواند بخشی از مشکلات کشف شده را برطرف کند.علاوه بر ساختار  بودجه نویسی که مورد انتقاد اعضا به ویژه ملت، رئیس کمیسیون اقتصادی قرار گرفت، وابستگی شدید سازمان‌ها و شرکت ها به بودجه شهرداری اصفهان برخلاف تاکیدات قانونی مبنی بر خودکفایی و خودگرانی آنها، جای نگرانی داشت.به بیان دیگر حوزه های زیرمجموعه شهرداری اصفهان در صورتی که حمایت مالی این نهاد قطع شود، قادر به ادامه حیات نیستند. این امر نشان می دهد که آنها با تکیه بر بودجه قابل توجه شهرداری در سال های گذشته یا برنامه ای برای خودکفایی نداشته اند یا برای حمایت از شهروندان، خدمات آنها به درستی قیمت گذاری نشده تا بتواند هزینه های آنها را تامین کند. این روند به افزایش هزینه پرســنلی و جاری شهرداری اصفهان منجر شده است. به عنوان مثال در سازمان فرهنگی،30میلیارد تومان هزینه جاری و عملیاتی و40میلیارد تومان صرف حقوق پرسنل شده است. سازمان فاوا نیز فقط100میلیون تومان درآمدزایی داشته و این در حالی است که همتای تهرانی آن،20میلیارد تومان به شهرداری پایتخت، کمک مالی کرده است.جوادی، رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت اعلام می کند که سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه شهرداری اصفهان، برنامه نوشته شده ای برای چهارسال آینده ندارند و فقط بودجه ای را برای یک سال مصوب می کنند به همین دلیل اعضای کمیسیون ها نمی دانند طبق کدام هدف و برنامه باید بودجه را مصوب کنند.او می گوید:شهرداری برنامه اصفهان1400دارد که درباره هر سازمان در چند خط، درباره مسائل راهبردی آن توضیح داده شده ولی اهداف آنها تعیین نشده است.نصر اصفهانی، نایب رئیس شورا می گوید:مقرر شد که درباره ارجاع مسائل مالی سازمان ها به کمیسیون اقتصادی و ارائــه برنامه سازمان ها منطبق بر بودجه در کمیسیون تلفیق، بحث و تصمیم گیری شود.

منبع: اصفهان زیبا

 

ارسال دیدگاه

با نظرات سازنده خود ما را در بهبود هرچه بهتر کیفیت مطالب یاری نمایید.

عکس خوانده نمی شود
روزنامه اصفهان امروز، شماره 3437 ؛ 04 بهمن 1397
روزنامه اصفهان امروز
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین