غلامعلی زاهدی افزود:در مرحله اول 30 کاروان در استان اصفهان مجاز به ثبت نام زائران شدند که از این تعداد 13 کاروان مدینه قبل و 17 کاروان مدینه بعد می باشد.

 

وی با بیان قیمت نهایی اعزام این کاروان ها افزود: زائران اصفهانی برای مشرف شدن به حج تمتع بر اساس خدمات ارائه شده و نوع هواپیماو هتل ها از یازده میلیون تا 13 میلیون و 550 هزار تومان پرداخت می کنند.

 

وی گفت : دارندگان فیش که تا تاریخ 31 مهرماه 85 در بانک ها ودیعه گذاشته اند می توانند در دفاتر مجاز حج و زیارت استان برای حج امسال ثبت نام کنند.