برنامه قطع برق کرمان سه شنبه 26 تیر 97
-1 -

برنامه قطع برق کرمان سه شنبه 26 تیر 97

برنامه قطع برق کرمان سه شنبه 26 تیر 97
26 تیر 1397, 09:53 / کد خبر:50494
برنامه قطع برق کرمان سه شنبه 26 تیر 97 منتشر شد.
اطلاع رسانی مدیریت اضطراری بار در تاریخ 97/04/26 - ساعت 9 الی 11
رديف
شهرستان
نام فیدر فشار متوسط
روز
تاريخ 
ساعت
مناطق

2
رفسنجان
يادگار، کريم آباد، جعفرآباد، عباس آباد، صالح،جنت، اسماعيل آباد، هرمزد، حاجي آباد
سه شنبه
97/04/26
9 تا 11
جاده باغي دوراهي عباس آباد -بلوار مهدي آباد مي رسد.ادامه فيدر از بلوار مهدي آباد واحد ،قاسم آباد حاجي،ملک آباد و زين آباد - سه راهي علي آباد انقلاب -روستاهاي سعادت آباد،علي آباد انقلاب،کريم آباد عليا،همت آباد عليا و عرب آباد-روستاهاي فرخ آباد و نوبهارو ده شفيع-جاده داوران - سه راهي جعفرآباد- جاده جعفرآباد-روستاهاي جعفرآباد،موسي آباد،رضا آباد برخوردار و عباس آباد آقاغفور- لطف آباد-روستاي اکبرآباد-دهنو عباس آباد و پمپهاي مسير-روستاي عباس آباد حاجي- روستاهاي حميد آباد،قائميه،اکبرآباد هجري و اسلاميه -جاده رفسنجان زرند -روستاي دره جوز-روستاي اسلاميه - جاده داوران روستاي فردوسيه آزادگان -جاده کرمان و روستاي صالح آباد- روستاي توکل آباد -جاده اصلي رفسنجان-کرمان - روستاي علي آباد معمار -جاده يزد-روستاهاي کاظم آباد،هرمزدآباد،دهن آباد و شاهرخ آباد- فخر آباد -روستاي يوسف آباد-روستاي همت آباد آگاره -جاده داوران-دوراهي عباس آباد حاجي -ماهنک - روستاي تاجي آباد - کريم آباد محقق و بلوار شهيد محمدي تا ميدان شهيد اميني - ميدان شهيد اميني -سعيد آباد-هرمزدآباد- جاده جنت آبا-روستاهاي کورگه،فخر آباد و لاهيجان -وستاهاي صالح آباد و ده پناه و ... ن-دهستان کبوترخان-خنامان

3
زرند
جرجافک، سنگ، ده ايرج، جلال آباد، يزدان، غدير، سي ريز، محمدآبادبلوار آزادي ، انتهاي بلوارتختي  ، اكبراباد،شهرك اكبراباد ، اكبراباد قديم،رستم اباد ، عباس اباد شهرك بين عباس اباد و محمد اباد، ده شیخ  -سیریز نصر اباد-ایستگاه شهید خراسانی(گل زرد) سنگ سیریز –پمپهای مسیر جاده سیریز تا سکسیونر  پیام  جنب پاسگاه سیریز -كارگاه عندليب ، ميدان ورودي زرند ،كمربندي رفسنجان ، پمپ بنزين تهامي ،روح اباد ،شهرك اسماعيل اباد،شهرك كريم اباد ،مهدي اباد، ده ايرج،چاهكين ،جرجافك وباديز سبلوئیه ،ده عباس ، زارکوئیه-شهرك امام خميني ، بهشت زهرا  ، شهرك رزمندگان ، محله خوارزمي ،بلوار ريحان تا ميدان دادگستري  ،روستاهاي ده چنار، سليمان اباد، نعيم اباد ، علي ابادسفلي،گلشن،-شهرک شهید رجایی یزدان شهر کهنوج یزدان شهر  اکبر اباد-ده فیاض –سلسبیل-جلال اباد-حصن جلال اباد- ابراهيم اباد ،عزيزاباد،فيروزاباد ،كارخانه آجرغدير،احمداباد ،تقي اباد،ماسه شوئي غدير،كارخانه آسفالت نعيمي.- ايستگاه راه اهن سيريز وسيريز،امامزاده سيريز،خط جديد چاههاي كشاورزي، ،بستان،ده اقا،.-شهرک  مطهراباد،ميدان ورودی شهر  زرند،جاده محمداباد،محمداباد،دولت اباد،همت اباد،خيراباد،حسين اباد اخوند،كريم اباد

4
راور
طالقانيقسمتی از شهرو روستاهای ده علی و تقی اباد -جلال اباد-شهراباد -دهوج و ...

5
باغين
سعديروستای سعدی وقسمتی از باغین

6
انار
دهج بخشی ازشهرک سجادیه،  بخشی ازشهرک علی ابن حسین  ، شهرک هنرمندان ، شهرک بسیجیان ،تالار فرهنگیان ، دانشگاه ازاد ، شهردهج  ، روستاهای منطقه خبر و دهج ، پمپ های آب آشامیدنی شهری و روستایی انار ، پمپ های کشاورزی مناطق مذکور و مجتمع دامداران

7
شهربابک
نگين، پرديسانشعاب اول شهرک صنعتي-بلوار7تير- فردوسي - معلم و خيابان ولي عصر و پاسداران ( اداره اتفاقات و عمليات برق)-خيابانهاي نجفي - منتظري - مطهري - امام - شهيد حسيني  منطقه موروئيه و بهزاد فرخ

8
نوق
سه قريه، شمس، سردارانسه قریهبلوار امام خمینی و بلوار ایت ا... خامنه ای و میدان هاشمی رفسنجانی- روستای باقر اباد-روا مهران خیابان امام خمینی-ذانوق اباد-احمدیه بلوار امام خمینی-روستای اسماعیل اباد-شهر اباد-صادق اباد-فردوسیه خ سرداران- روستای همت اباد

11
کوهبنان
خرمدشتبلوار شهرک امام رضا -محله جوانان -روستاي حاجي آّباد-ده علي- فتح آباد-

12
گلباف
جوشانروستاي آبگرم، حسن آباد، دهوييه، جوشان، سعدآّباد، محسن آباد، هشتادان، پشيشکوييه، سيرچ
اطلاع رسانی مدیریت اضطراری بار در تاریخ 97/04/26 - ساعت 11الی 13


رديف
شهرستان
نام فیدر فشار متوسط
روز
تاريخ 
ساعت
مناطق

1
کرمان
بسيج
سه شنبه
97/04/26
11 تا 13
جاده قديم زرند

2
رفسنجان
 کوثرريز، رحيم آباد، لطفآباد، دره در، داوران،جاده رفسنجان يزد -جاده آسفالته کوثرريز-روستاي کوثرريز،همت آباد آگاه و رحيم آباد آگاه- کليه پمپ هاي مسير -روستاي رحيم آباد-جاده رفسنجان به يزد - جاده آسفالته عباس آباد امين -جاده داوران-جعفرآباد -روستاي اکبرآباد برخوردار -روستاي چاه جعفر - پمپهاي کشاورزي مسير -روستاي کمال آباد نوق -جاده رفسنجان کرمان- مجتمع صنعتي -شرکت فروموليبدن- کوره باقري و روستاي مهدي آباد امينيان-جاده آسفالته ده شفيع-مسير پمپهاي کشاورزي-روستاي دره -روستاي ده رنج-جاده رفسنجان داوران-روستاهاي حسين آباد علي اکبرخان -روستاهاي اکبرآباد هجري و قائميه-روستاي مهدي آباد معاون -روستاي داوران

3
زرند
بيمارستان،ميدان ورودي زرند ،شهرك امام علي (ع)، خيابان شهداي محمداباد،بيمارستان تامين اجتماعي ،شهرك 8هكتاري،اسماعيل اباد،واسط . جاده حصن اباد

4
شهربابک
حقيقت، پرستارمنطقه آبدر ( آب اشاميدني شهر) - پارک صنعت - بلوار جهاد و علويان سمت راست خيابان شهيد خراساني-جاده رباط سمت راست - منزل آباد رباط - اراضي منزل آباد و دشت خبر-قطب آباد - رمجرد - بلوار مدرس و کوثر بلوارجهاد سمت راست (بيمارستان)-جاده رباط سمت چپ - رباط - اراضي رباط

5
چترود
کيميا، بي بي حيات، شاهمردان، دشت زحمتکشانتعداد زيادي کوره آجر پزي فعال-قوام اباد-بي بي حيات- معدن آبنيل - تعداد زيادي مرغداري فعال- روستاهاي پنجگانه-پمپهاي آب زرند- ده زيار -گورچوئيه -تيکدر-پليس راه چترود-تعداد زيادي کوره آجر پزي فعال-زايشگاه دشت-کشتارگاه دام و مرغ

6
باغين
رباط ، کويرروستای رباط-مسجد مهدیه وروستاهای کریم اباد وپمپ های کشاورزی

7
کشکوييه
صحرا، امينروستاهای حسین آباد اسلامی ،گلشن و 15 درصد شهرکشکوئیه -روستاهای عباس آباد ، شهرک ،بهجت آباد امین ،حسن آباد نواب،خالق آباد ،احمدآباد عباس خان ،نورآباد و 45 درصد شهر کشکوئیه

8
نوق
صدر، بوستان، فدک، فردوسيه، رکن آبادکشاورزی-روستای حسین اباد و علی اباد-روستای فیض اباد-حسن اباد-جعفر اباد-شمس اباد-کریم اباد-شمس اباد ده بالا-امامزاده سید جلال الدین-محمد اباد رسولیان-کمال اباد-فردوسیه خیابان سی متری-روستای علی اباد هراتی-جوادیه مرتضوی-جنت مرتضوی-رکن اباد

9
انار
همت، شمش، مينودشت ابتدای بلوار جمهوری اسلامی ، مجتمع دامداری انتهای خ شهدا ،روستای دهنو ، دکل صداوسیما  ،روستایی جوایه فلاح (نوق)و پمپ های کشاورزی در محدوده مناطق مذکور-پمپ های کشاورزی منطقه خیر آباد ، مسجد امام سجاد (ع) وروستای مهدیه دهجی ها و منطقه شمش- سمت غرب اتوبان انار رفسنجان :پمپ های کشاورزی *شهرک رزمندگان گلشن *روستای امیراباد 

اطلاع رسانی مدیریت اضطراری بار در تاریخ 97/04/26 - ساعت 13الی 15
رديف
شهرستان
نام فیدر فشار متوسط
روز
تاريخ 
ساعت
مناطق

1
کرمان
کارخانه آسفالت
سه شنبه
97/04/26
13 تا 15
جاده ماهان- روستاي حسين آباد خان

2
راين
شيرخدا، شهر
روستاهاي سمت گزک و گودر و پمپ هاي کشاورزي و ايستگاه هاي راه آهن راين و حسين آباد بهرامجرد-داخل شهر راين ،کيلومتر 20 جاده ماهان و روستاهاي سمت حسين آباد

3
چترود
يونس
کهنوج مديم - زنگي اباد - سفالسازان

5
شهربابک
پاقلعه، جوزم
جاده ميمند - برفه ( اب آشاميدني شهر) -ملک آباد خاتون آباد  - منطقه راويز و پاقلعه-شهرک رزمندگان - خيابان پوراحمديان- حقيقت - منطقه پيرجل و خرسند- شهر خورسند-خيابان دوم شهرک صنعتي - بنه يکه سمت چپ

6
رفسنجان
قرني، کمال آباد، قدس، پانزده خرداد، ميثم، آفتاب، خنامان
 شهرک هزارواحدي-جاده سرچشمه-مجتمع کشت و صنعت -شرکت پسته ايرانيان و فرودگاه رفسنجان-شهرک جهاد- بلوار خليج فارس- اسدآباد فارسي -شهرک فرهنگيان و کلاه قرمزي - خيابان کارگر به سمت چهارراه نيکزاد -خيابان شريعتي از چهارراه نيکزاد تا چهارراه آذر-خيابان آذر -خيابان سعدي- ميدان قطب آباد- ميدان قدس-جاده يزد به رفسنجان-روستاهاي جنت آباد،حسن آباد و نوش آباد و هرمز آباد-خ بعثت ساحلي-خ شريعتي شرقي-چهارراه تقاطع پارک تقي آباد -خ 15 خرداد- خليل آباد-چهارراه نيکزاد -خ کارگر- خ علامه اميني - مزار ماهونک-جاده کرمان - پرورش اسب- کشتارگاه - شهرک صنعتي-روستاي عبدل آباد و محمد آباد ميثم- پمپ هاي مسير-خيابان کارگر -ميدان شهريار-خيابان شهيد پرتوي-خيابان شهيدمصطفي خميني -خيابان شهيد کاظمي-خيابان مدرس -ميدان موزه -بلوار زيتون- مجتمع پزشکي آتيه-ميدان دولت - خ معراج شمالي - بلوار باهنر-خيابان بسيج-ميدان آيت ا... صدر -روستاي اسلام آباد-جاده خنامان-روستاهاي ارجاسب و گلوسالار و خنامان و روکرد و ...-ده کربلاييرضا(مرغداري رضايي)

7
انار
آزادگان،
بخش شرقی  بلوار ایت الله خامنه ای ، بلوار ولیعصر (بیمارستان )، بلوار ازدگان شمالی و جنوبی ، خیابان  ابوذر غفاری ، بلوار هشتم محرم ، خیابان  طالقانی شمالی و جنوبی  ،خیابان  شهدا ، خیابان امام خمینی ره ، خیابان  رازی جنوبی ، خیابان قدس ، خیابان شریعتی جنوبي ، خیابان نواب ، خیابان امام زاده  ، بلوار امام رضا ، شهرک طالبی ، روستاهای ده رئيس ، تراب اباد ، اکبراباد ، عباس اباد ، احمداباد ، رسول اباد نظری و  پمپ  های کشاورزی مناطق مذکور

10
ماهان
ولي
شهر ماهان ، روستاهای لنگر، کهنو و رحیم آباد

11
زرند
فجر، خانوک
 شهرك ولي عصر، شهرك فولادسنج ،، شهرك فرهنگيان  ، شهرك جلال اباد، - ريحانشهر وخانوك  مسیر سمت چپ جاده زرند کرمان

شهداد
گلپونه، اندوهجرد
تمامي روستاي سيرچ تا تونل- شهر اندوهجرد به طور کامل و تعداد ده روستا

12
نوق
دماوند
سه قریه شهرک دماوند و دانشگاه ازاد وبلوار دانشگاه ازاد

 

دانلود برنامه قطع برق کرمان سه شنبه 26 تیر 97

ارسال دیدگاه

با نظرات سازنده خود ما را در بهبود هرچه بهتر کیفیت مطالب یاری نمایید.

عکس خوانده نمی شود
روزنامه اصفهان امروز، شماره 3432 ؛ 29 دی 1397
روزنامه اصفهان امروز
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین