برنامه قطع برق فلاورجان پنجشنبه 28 تیر 97
-1 -

برنامه قطع برق فلاورجان پنجشنبه 28 تیر 97

برنامه قطع برق فلاورجان پنجشنبه 28 تیر 97
27 تیر 1397, 16:20 / کد خبر:50726
برنامه قطع برق فلاورجان پنجشنبه 28 تیر 97 منتشر شد.

نام شهرستان

بخش

آدرس

ردیف

گروه

فلاورجان

پیربکران

پپیربکران (سهرفیروزان - گلگون - طاد- ونهر)

ب

1

فلاورجان

پیربکران

پیربکران( باغکومه - شهر بهاران)

ب

1

فلاورجان

پیربکران

پیربکران( علیشاهدان- مهرگان- علی اباد)

ج

1

فلاورجان

پیربکران

پیربکران( سیاه افشار-خونسارک)

ج

1

فلاورجان

پیربکران

پیربکران( وزیر اباد- قلعه سرخ- شهرک صنعتی وزیر اباد)

ج

1

فلاورجان

قهدریجان

قهدریجان(جوجیل- دشتچی- کافشان)

د

1

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شرودان- کروچ- اسفهران- محله جمال اباد فلاورجان)

د

1

فلاورجان

قهدریجان

قهدریجان( زمینهای کشاورزی- امامزاده)

د

1

فلاورجان

قهدریجان

قهدریجان( شهرک صنعتی- زمینهای کشاورزی - محله مقداد)

الف

2

فلاورجان

قهدریجان

قهدریجان( زمینهای کشاورزی)

الف

2

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( کمربندی کلیشاد- جعفراباد-افجد)

ب

2

فلاورجان

سودرجان

فلاورجان(صحرا افجد و سودرجان)

ب

2

فلاورجان

سودرجان

فلاورجان(صحرا افجد و سودرجان)

ب

2

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( محله فرهنگیان - جاده فاضلاب-فیلور- رحمت اباد)

ب

2

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( اشترجان- مهرانجان- کاویان - زمینهای کشاورزی اشترجان)

ج

2

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( صحرا مینادشت)

ج

2

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( اسفهران-بندارت- دارافشان- قلعه میر -دشتلو -خیراباد-کارویه - کشتارگاه مرغ ماکیان -  گارماسه سمت راست اتوبان بطرف پلیس راه)

الف

3

فلاورجان

پیربکران

پیربکران( فرتخون- تهیه مواد- دارگون-خونسارک)

ج

3

فلاورجان

قهدریجان

قهدریجان( زازران- جلال اباد)

د

3

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( زفره- محمدیه--خیراباد)

الف

4

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( کلیشاد و سودرجان- محله جعفراباد فلاورجان)

د

7

فلاورجان

پیربکران

پیربکران( پیربکران- پاوا- کرافشان)

ج

8

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهر فلاورجان- گارماسه سمت چپ اتوبان بطرف پلیس راه -علی اباد)

الف

9

فلاورجان

قهدریجان

قهدریجان( شهر قهدریجان)

ج

9

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهر ابریشم- حسن اباد)

ب

10

دفلاورجان

مرکزی

فلاورجان( افجد- کمربندی کلیشاد و سودرجان- خیابان ازادگان و میثم فلاورجان)

د

10

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهر ابریشم)

ج

11

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهر ابریشم- یزداباد- حسن اباد- کرسگان- جولرستان- حسین اباد- موسیان - شهرک قدس)

الف

12

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهر مینادشت)

ج

12

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان)

ب

13

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان خیابانهای 15وفرعی  کنار کوه )

د

14

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان خیابان 11 و جاده بطرف تونل سیمان سپاهان تا انتها)

الف

15

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان خیابانهای 1و 2 و 3)

ج

15

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان خیابانهای 3و 4و5)

د

15

فلاورجان

اشترجان

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان خیابان 14 )

ج

16

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان خیابان 15 و فرعی جنب کوه)

الف

17

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان فرعی دوم بین خیابانهای 3و4و5)

ب

17

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان فرعی دوم بین خیابانهای 1و2و3و4و5و6)

الف

18

فلاورجان

مرکزی

فلاورجان( شهرک صنعتی اشترجان فرعی دوم بین خیابانهای 1و2و3و4و5و6و7 و خیابان 7 پایین)

ب

18


 

 

 

يام هفته

تـاريــخ

گروه بندی خاموشیها

ساعت 21 -19

ساعت 19 -17

ساعت 17 -15

ساعت 15 -13

ساعت 13 -11

ساعت 11 -9

چهارشنبه

27/4/97

9و10

5و6و7و8

3و4و11و12

1و2و17و18

13و14و15و16

10و9

پنج شنبه

28/4/97

11و12

7و8و1و2

5و6و9و10

3و4و13و14

15و16و17و18

11و12

دانلود برنامه قطع برق فلاورجان پنجشنبه 28 تیر 97

ارسال دیدگاه

با نظرات سازنده خود ما را در بهبود هرچه بهتر کیفیت مطالب یاری نمایید.

عکس خوانده نمی شود
روزنامه اصفهان امروز، شماره شماره 3434 ؛ 01 بهمن 1397
روزنامه اصفهان امروز
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین