برنامه قطع برق کرمان شنبه30 تیر 97
+1 -

برنامه قطع برق کرمان شنبه30 تیر 97

برنامه قطع برق کرمان شنبه30 تیر 97
30 تیر 1397, 08:29 / کد خبر:50796
برنامه قطع برق کرمان شنبه 30 تیر 97 منتشر شد.
برنامه قطع برق کرمان شنبه 30 تیر 97 منتشر شد.
برای مشاهده برنامه قطع برق کرمان شنبه30 تیر 97 روی لینک یا تصاویر زیر کلیک کنید.


رديفشهرستاننام فیدر فشار متوسطروزتاريخ ساعتمناطق
1کرمانولايت-سرباز-دانشکده فني -کوهپايه- الهيه-ايثار-جمهوري-مالک اشتر-باقدرت-هوانيروز-اسدابادي -نصر- جهادشنبه97/04/309 تا 10:30 بلوار مفتح حد فاصل خيابان نماز تا بلوار جهاد - ضلع غربي خيابان شهيد رجايي از کوچه  42 تا قبل از بيماريهاي خاص--خيابان جهاد از خيابان مفتح تا بزرگراه - خيابان ثامن الحجج -خيابان سرباز - خيابان 17 شهريور - خيابان سلمان فارسي - قسمتي از خيابان مدرس - خيابان شهداي پيرانشهر ضلع شمالي  و جنوبي بلوار جمهوري حد فاصل چهار راه فرهنگيان تا پل راه آهن -روستاي کوهپايه قائم آباد - تعدادي پمپ کشاورزي -بلوار شاهد حد فاصل پل بازرگاني تا ترمينال جديد - کوره هاي باقر آباد -ضلع جنوبي بلوار جمهوري حد فاصل پل راه آهن تا کوچه 55- خيابان نواب - خيابان همتي فر - برج اول - بلوار شهيد احمد هدايت-مالک اشتر شمالي - پارک مطهري ضلع جنوبي - استاد مطهري حد فاصل پارک مطهري تا چهار راه احمدي - آسياباد شمالي - خ يابان ميرزا آقاخان شمالي -خ رازي -بلوار  امام حسين - شهرک قندي - ضلع شمالي بزرگراه امام حد فاصل پل ابوذر تا چهار راه جوپاري - خيابان حجتيه و خيابان گلدشت -ضلع شرقي بلوار هوانيروز - غدير 3 - شهرک شهرداري - شهرک هوانيروز - پايگاه هوانيروز - شهرک صنعتي اختيار آباد -قسمتي از خيابان اسد آبادي - خيابان قدوسي تا کوچه 17 - خيابان شهيدان محمدي-بلوار شيراز - بلوار نصر - خيابان پرديس -خيابان بوستان -خيابان حافظيه -خيابان قطبي نژاد - بلوار آزادگان تا کوچه 11 - انتهاي بلوار 24 آذر-خيابان هاشم نادري -بلوار آزادگان از کوچه 11 تا انتها - بلوار 24 آذر از پنج راه تا نرسيده به خيابان هاشم نادري  - کوچه مشهد - قسمتي از خيابان جهاد
2کرمانتلاش - نبوت - بهشتي - فارابي - جبليه - رضوان - پادگان - دانشگاه - چمران -شرف آباد -گلستان -سيلو -فرستندهشنبه97/04/3010:30تا12بلوار شهداي خانوک - قسمتي از خيابان مهديه - خيابان شريعتي -روستاي اله آباد - دانشگاه بعثت -بلوار شهيد صدوقي خيابان هلال احمر -ضلع شمالي بلوار صدوقي  حد فاصل سه راه سيلو تا سه راه فرهنگيان -بزرگراه آيت ا... خامنه ايي حد فاصل ميدان بيرم آباد تا خيابان رز - خيابان سجاديه - جنگل قائم - انتهاي خيابان شهدا -روستاي سيدي - شهرک سيدي -روستاي ده بالا - روستاي ده آخوند - روستاي گينکان - خيابان صياد شيرازي - خيابان مغفوري -شهرک هشت بهشت - شهرک صنعتي - کوچه دارو گر - قسمتي از بزرگراه امام - انتهاي خيابان دستغيب -ضلع شرقي خيابان مصطفي خميني از پل زندان تا سه راه گوهري - خيابان شهيدان اعتباري - خيابان نيايش - خيابان نگارستاني - خيابان فرهنگ - قسمتي از بلوار ساوه - روستاي شرف آباد -دانشگاه باهنر - خيابان اسد آبادي - خيابان امير المومنين - کوي داد گستري - بلوار فارابي - ابتداي خيابان شفا - ابتداي بلوار حمزه - ضلع شمالي و جنوبي بلوار جمهوري حد فاصل چهار راه شفا تا چهار راه فرهنگيان - کوي فرهنگيان -انتهاي خيابان گلدشت - خيابان ميرزا آقا خان جنوبي - بلوار وليعصر - خيابان خبرنگار
3کرمانبعثت - جنوب - کوثر - صدوقي - ملک - نواب - شهيد باهنر - فيروز اباد - حکيم - شيرواني - بنياد - صبا - راه اهن - فرهنگيانشنبه97/04/3012تا13:30بلوار هوانيروز - غدير 1 و غدير 2 -تعدادي پمپ کشاورزي - جاده جوپار - جاده قريه العرب - مرغ اجداد -خيابان بحر العلوم - بلوار کوثر - هزارو يکشب - خيابان ويلا- خيابان ميثم - بلوار حمزه - خيابان والفجر شمالي از کوچه 5 تا بلوار آزادگان -بلوار صدوقي ضلع جنوبي حد فاصل پل راه آهن تا سه راه فرهنگيان -بلوار پاراديس -  بلوار مهاجرين - خيابان ورزش - خيابان ارتش - بلوار جانباز - خيابان پاسداران -بلور امام رضا - بلوار پزشک حد فاصل بلوار امام رضا تا خيابان خالداري- ضلع جنوبي بلوار جمهوري از ميدان پرواز تا کوچه 55 - بلوار حجاج -ضلع شمالي  بزرگراه آيت ا... هاشمي حد فاصل بلوار حجاج تا کارخانه سيمان - شرکت موکت ترمه - کارخانه پشم بافي آسيا -خيابان نماز - خيابان عرفان - خيابان ياسين - دادگاه انقلاب - خيابان مصلي - خيابان امام سجاد - بلوار فرزانگان - بلوار پرديس - بلوار حکمت - خيابان رز -قسمتي از خيابان حکيم - خيابان مديريت حد فاصل چهار راه تا خيابان فيروز آباد - خيابان جنت - ضلع شمالي بلوار جمهوري حد فاصل بلوار هوانيروز تا ميدان پرواز - شهرک بانک صادرات - خيابان زينهاري - خيابان شيرواني - شهرک نيکزاد - ابوذر جنوبي - مالک اشتر جنوبي - بلوار 24 مهر - بلوار رسالت - 30 متري حجت -ضلع شمالي بزرگراه امام رضا حد فاصل چهار راه کوهپايه تا نرسيده به پل خورشيد - بلوار شاهد - روستاي باقر آباد  - ضلع شرقي بزرگراه شمالي - بلوار پرستار - خيابان شفا - پارک مادر -
4کرماناقبال - شمال شهر - طهماسب اباد - شهر بازي - نامجو - کارمانيا - بسيجشنبه97/04/3013:30 تا 15:00خيابان 24 آذر -خيابان نامجو- خيابان چهار راه اقبال - خيابان حافظ - جامي جنوبي و شمالي - خيابان مولوي - ابتداي بلوار جهاد - خيابان شهيدان فيروزي - والفجر جنوبي - خيابان والفجر شمالي تا کوچه 4 - خيابان امام جمعه - خيابان زهره کرماني - خيابان آبنوس - خيابان علي ضياء- خيابان شهيد بهشتي - ابتداي خيابان استقلال -ابتداي خيابان فردوسي - بلوار 22 بهمن - خيابان شاه نعمت ا..ولي - خيابان ميرزا رضا - قسمتي از خيابان امام - خيابان پيروزي - بلوار ابراهيم خليل ا...- قسمتي از خيابان شهيدان اعتباري - چهار راه فيروزه - خيابان فيروزه - خيابان لاري نجفي تا چهار راه زهره کرمان - خيابان زهره کرماني - خيابان بهمنيار - 5 راه 24 آذر و کوچه کشتار گاه - ضلع شمالي بزرگراه آيت ا... هاشمي از بلوار حجاج تا کمربندي امام رضا - جاده قديم زرند
4کرمانماهواره - رفاه - ابوذر - خانه سازي - ازاد - طاهر اباد - خواجو - کارخانه آسفالت - رضا ابادشنبه97/04/3015:00 تا 16:30ضلع غربي خيابان شهيد مصطفي خميني - قسمتي از خيابان قرني - خيابان طالقاني - ميدان ارگ - خيابان تجلي و گلبازخان - کوچه خيام - ضلع شمالي وغربي پارک مطهري - آيت ا.. صالحي - کوچه حمام غربايي - فلکه خواجو - قسمتي از آسياباد شمالي -ابوذر شمالي - بلوار قدس - خيابان شيخ احمد کافي شمالي - کوچه آسياباد جنوبي - باقدرت شمالي - روستاي گجگين - تعدادي معدن شن - شرکت سيمرغ -دانشگاه آزاد- شهرک خواجو - شهرک نون والقلم - شهرک امام علي - منازل مسکن مهر 414 واحدي -ضلع شمالي بزرگراه امام رضا حد فاصل بحر العلوم تا چهار راه فرهنگيان - شهرک لاله - بلوار امام حسن -خيابان خواجو - پارک نشاط - خيابان سعدي - قسمتي از خيابان قرني - ميدان تره بار - کوچه تالار عرشيا - حسين آباد خان - کارخانه آسفالت شهرداري - سيلوي گندم - روستاي رضا آباد - تعدادي پمپ کشاورزي
5کرمانشاهد- کشاورز- هفت باغ- علوي -شهيد کريمي -تعاون -شهداء - مديريت- کشاورزي -بشري -پزشک -بيرم آباد - ميرزا اقاخانشنبه97/04/3016:30 تا 18:00شهرک مطهري منازل مسکن مهر 42 و 57 هکتاري - بلوار ابوالفضل - بلوار ايثار - خيابان دانش - خيابان معرفت - خيابان کرامت شمالي و جنوبي - ضلع شمالي بلوار شهيد صدوقي حد فاصل سه راه فرهنگيان تا پل راه آهن - بلوار امير کبير - بلوار بوعلي - بلوار هوشنگ مرادي - بلوار کشاورز - ضلع شمالي اتوبان هفت باغ از پايه 127 تا مسجد امير المومنين - اتوبان هفت باغ - پمپ هاي کشاورزي پشت کارخانه سيمان - اختيار آباد - جاده کوه باداموئيه- شهرک افضلي پور - شهرک ولايت - جاده زرند تا کيلومتر 15- خيابان منجي - خيابان شهيدان ماهاني - خيابان شهدا - خيابان مديريت حد فاصل سه راه مديريت تا چهار راه - ميدان شهدا - خيابان فيروز آباد - خيابان شهداي فتح آبادان - خيابان شهداي دارلک - خيابان دادبين - قسمتي از خيابان باستاني پاريزي  - جاده زنگي آباد - روستاي حاجي آباد - ضلع جنوبي بلوار صدوقي از پل راه آهن تا پل دور برگردان اول - ضلع شمالي بلوار آيت ا... هاشمي از پل راه آهن تا بلوار حجاج - همتي فر جنوبي - خيابان خالداري - مجتمع هاي صحاب فرهنگيان - مجتمع هاي مسکوني گلستان - مجتمع هاي پرديس پزشکان -خيابان قدوسي - خيابان دستغيب - 20 متري بهشتي - بلوار امام صادق ضلع شمالي حد فاصل ميدان بيرم آباد تا باغ امام رضا - شهرک ايرانمنش - خيابان ثار ا...- خيابان بعثت - خيابان ثامن الائمه - خيابان حافظان قرآن - ضلع جنوبي بزرگراه امام حد فاصل خيابان مالک اشتر جنوبي تا چهار راه جوپاري

 

 

دانلود برنامه قطع برق کرمان شنبه30 تیر 97

ارسال دیدگاه

با نظرات سازنده خود ما را در بهبود هرچه بهتر کیفیت مطالب یاری نمایید.

عکس خوانده نمی شود
روزنامه اصفهان امروز، شماره 3432 ؛ 29 دی 1397
روزنامه اصفهان امروز
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین