به گزارش میزان، دبیر کل انجمن لوازم‌خانگی ایران با بیان اینکه بازار شب عید می‌تواند تحرک خوبی برای بازار لوازم‌خانگی باشد، گفت: با نزدیک شدن به شب عید مانند گذشته امید می‌رود تحرک خوبی در بازار شاهد باشیم و تقاضا نسبت به ماه‌های قبل افزایش یابد؛ اما این امر به معنای تحول و افزایش غیرقابل پیش بینی تولید باشیم و تنها انتظار می‌رود تغییری در تقاضا بازار شاهد باشیم. حبیب‌الله انصاری در ارتباط با تاثیرات روزهای پایانی سال و نزدیک شدن به عید نوروز بر بازار لوازم خانگی اظهار کرد: با توجه به سنت‌های گذشته مردم در روزهای پایانی سال و فرارسیدن سال نو، اکثر خانواده‌ها نیازهای خود را تامین کرده و یا وسایل خود را نو کرده که لوازم خانگی یکی از مهمترین وسایل رفاهی و جدانشدنی زندگی مردم است.