جمعیت شهر اصفهان
+8 -

جمعیت شهر اصفهان

جمعیت شهر اصفهان
20 شهریور 1397, 09:42 / کد خبر:55115
براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن 95 جمعیت استان اصفهان 5 میلیون و 120 هزار و 850 نفر اعلام شد.
 براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن 95 جمعیت استان اصفهان 5 میلیون و 120 هزار و 850 نفر اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، بر اساس آمارهای ارائه شده از سرشماری نفوس و مسکن سال 95، میزان مشارکت مردم استان در سرشماری اینترنتی 43.6 درصد و در شهر اصفهان 41 درصد بوده است.
همچنین جمعیت استان 5 میلیون و 120 هزار و 850 نفر برآورد شده است که از این تعداد 2 میلیون و 599 هزار و 477 نفر یعنی حدود 51 درصد مرد و 2 میلیون و 521 هزار و 373 نفر یعنی حدود 49 درصد زن هستند که 44 درصد جمعیت استان در شهرستان اصفهان و 40 درصد در شهر اصفهان زندگی می کنند.
بنابراین گزارش اصفهان به عنوان سومین شهر پرجمعیت کشور بعد از تهران و مشهد، براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن 96، جمعیتی بالغ بر 2 میلیون 243 هزار و 249 نفر را در خود جای داده است.
نرخ رشد جمعیت در استان اصفهان 0.97 درصد اعلام شده و میزان تراکم جمعیت در هر کیلومتر است نفر است.
همچنین براساس نتایج این سرشماری، نرخ رشد جمعیت در کشور صفر اعلام شد.
بنابر نتایج استخراجی، جمعیت کشور در سال جاری 79 میلیون و 926 هزار و 270 نفر است. همچنین تعداد خانوارهای ایرانی 24 میلیون و 196 هزار و 35 خانواده برآورد شده است.
براساس نتایج این سرشماری جمعیت نسبت به سال 90 بیش از 4 میلیون نفر افزایش یافته است که تعداد مردان 40 میلیون و 498 هزار نفر و تعداد زنان 39 میلیون و 427 هزار نفر است.

جمعیت

خانوار

زن

مرد

جمعیت شهری

خانوار

زن

مرد

جمع

استان۱۰۲۵۸۲۱۱۸۵۶۸۷۴۱۹۴۱۸۵۴۳۷۹۸۷۲۸۱۲۲۴۷۵۵۲۲۲۳۸۵۶۲۳۳۵۴۰۰۴۵۵۹۲۵۶
شهر-۷۸۴۹۹۴۸۱۷۱۱۶۱۶۰۲۱۱۰۴۴۱۷۸۲۷۸۴۹۹۴۸۱۷۱۱۶۱۶۰۲۱۱۰
منطقه یک۲۲۴۶۳۳۷۴۷۷۳۶۴۴۹۷۳۹۲۶دو۱۵۱۷۷۲۷۰۱۰۲۸۶۹۱۵۵۷۰۱سه۳۳۱۰۷۵۵۷۳۴۵۶۰۸۲۱۱۱۸۱۶چهار۳۲۰۸۷۵۵۶۱۷۵۷۲۱۷۱۱۲۸۳۴پنج۶۸۷۱۷۱۲۳۴۹۶۱۳۰۵۶۸۲۵۴۰۶۴شش۳۱۲۵۱۵۲۸۶۸۵۴۰۸۸۱۰۶۹۵۶هفت۷۰۸۶۰۱۳۱۸۰۵۱۳۸۸۹۲۲۷۰۶۹۷هشت۸۱۸۹۶۱۴۷۵۳۲۱۵۳۰۴۱۳۰۰۵۷۳نه۱۹۵۹۰۳۳۸۵۴۳۵۴۶۷۶۹۳۲۱ده۵۱۸۴۲۹۲۴۱۶۹۷۵۶۰۱۸۹۹۷۶یازده۱۴۷۹۲۲۷۱۸۵۲۹۰۶۱۵۶۲۴۶ دوازده۲۵۶۳۶  ۴۶۰۴۳ ۴۸۱۱۳۹۴۱۵۶    
 سیزده ۲۸۳۶۶۵۰۸۱۲  ۵۷۶۵۲۱۰۸۴۶۴    
 چهارده ۳۶۲۰۹ ۶۹۶۳۳۷۴۲۱۳  ۱۴۳۸۴۶    
پانزده

طق

سال ۱۳۸۷

مساحت محدوده قانونی (هکتار)

مساحت تقريبی محدوده و حريم قانونی (هکتار)

جمعیت

منطقه ۱

۸۲۱

۸۰۰

۷۷،۱۵۴

منطقه ۲

۱،۷۰۴

۲،۱۰۰

۵۸،۴۷۵

منطقه ۳

۱،۱۴۴

۱،۱۰۰

۱۱۶،۶۹۹

منطقه ۴

۱،۷۶۱

۷،۵۰۰

۱۲۴،۶۷۱

منطقه ۵

۱،۲۱۰

۶،۰۰۰

۱۵۱،۲۹۳

منطقه ۶

۱،۷۷۷

۶،۶۰۰

۱۱۲،۵۸۱

منطقه ۷

۱،۶۵۰

۲،۸۵۰

۱۴۱،۷۸۶

منطقه ۸

۲،۰۵۸

۲،۰۵۰

۲۱۴،۴۰۸

منطقه ۹

۲،۰۶۳

۱،۹۵۰

۷۲،۳۴۸

منطقه ۱۰

۲،۲۶۰

۲،۱۰۰

۱۹۸،۲۷۲

منطقه ۱۱

۱،۱۸۱

۱،۱۰۰

۵۸،۷۰۲

منطقه ۱۲

۵،۴۲۶

۸،۲۰۰

۱۰۹،۹۱۱

منطقه ۱۳

۱،۸۲۵

۳،۴۵۰

۱۱۳،۸۶۵

منطقه ۱۴

۱،۸۸۳

۱،۹۰۰

۱۴۵،۶۲۵

جمع کل

۲۶،۷۶۲

۴۷،۷۰۰

۱،۶۹۵،۷۸۹

  توضيح :

 مساحت های فوق الذکر، بر اساس اعلام معاونت شهرسازی و معماری ميباشد.

 ** برآوردهای پيش بيةنی شده برای جمعيت بر اساس نرخ های رشد سازمان مديريت و برنامه ريزی استان اصفهان

 فرمول محاسباتی p(t) = p(۰) (۱+z)t

 P(۰)  سال مبنا (۱۳۸۵) و p(t)  سال مورد نظر و  نرخ رشد جمعيت برابر ۲.۱۶% است.

ارسال دیدگاه

نظر خود را با سایر مخاطبان ما به اشتراک بگذارید

عکس خوانده نمی شود
روزنامه اصفهان امروز پنج شنبه 23 آبان ۱۳۹۸، شماره 3654 ؛ 23 آبان 1398
روزنامه اصفهان امروز پنج شنبه 23 آبان ۱۳۹۸
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین