ایرنا- 80 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک وحشیش از خودروهای عبوری در نایین کشف شد.
سرهنگ صادق کاظم زاد فرمانده انتظامی نایین دراین باره گفت: در بازرسی از2 دستگاه خودرو که از شهرهای مرزی کشور به سمت استان های مرکزی ایران در حرکت بودند ،این مقدار تریاک وحشیش کشف و ضبط شد.
وی افزود: در عملیات اول 41 کیلوگرم تریاک از یک خودرو عبوری و درعملیات دیگر 39 کیلو گرم حشیش در جاده های منتهی به شهرستان کشف شد.
وی افزود : در این رابطه 2 نفر دستگیر ویک دستگاه موتور سیکلت سنگین نیزتوقیف شد.
روزانه بطور متوسط افزون بر پنج الی 7 هزار دستگاه خودرو از ورودی های این شهرستان عبور می کنند.