مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: طرح پاکسازی شهر از تخلفات شهری از اول اسفند ماه برای آغاز سال جدید اجرایی می شود.
به گزارش ایمنا، مجتبی کاظمی اظهار کرد: در طرح پاکسازی شهر از تخلفات شهری جمع آوری متکدیان، رفع سد معبر، دستفروشان و... در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه طرح پاکسازی شهر از تخلفات شهری از اول اسفند ماه برای آغاز سال جدید اجرا می شود، افزود: از اول اسفند ماه هر هفته یک طرح ویژه در شهر اجرا می شود.
مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان بیان کرد: در نیمه بهمن ماه برنامه های ویژه طرح پاکسازی شهر از تخلفات شهری اعلام می شود.