انتقال آب کوهرنگ به اصفهان، ابتکار شهید مدرس بود
0 -

لاریجانی در نطق پیش از دستور:

انتقال آب کوهرنگ به اصفهان، ابتکار شهید مدرس بود

انتقال آب کوهرنگ به اصفهان، ابتکار شهید مدرس بود
11 آذر 1397, 12:43 / کد خبر:63775
رییس مجلس شورای اسلامی گفت:علت تاکید اساسی شهید مدرس، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر جایگاه مجلس این است که مظهر اراده ملت بوده و مردم سالاری از نظر آنها یک امر فانتزی نیست، بلکه مجلس را مرجع بحث‌های جدی برای مصالح کشور می دانستند.

رییس مجلس شورای اسلامی گفت:علت تاکید اساسی شهید مدرس، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر جایگاه مجلس این است که مظهر اراده ملت بوده و مردم سالاری از نظر آنها یک امر فانتزی نیست، بلکه مجلس را مرجع بحث‌های جدی برای مصالح کشور می دانستند.

به گزارش ایمنا، علی لاریجانی در نطق پیش از دستور با تبریک روز مجلس (مصادف با سالروز شهادت آیت الله مدرس) به نمایندگان و ملت عزیز ایران گفت: شهید مدرس در مجلس ششم فرمود که مجلس مرکز ثقل و قضا و قدر مملکت ایران است و اگر یک روز به عمر مجلس شورای ملی باقی بماند، شخصی برخلاف اساس مشروطیت اقدام کند، از وکالت منعزل است؛ همین تفکر را در آرای امام خمینی (ره) بارها ملاحظه کرده‌ایم که فرمودند من تکرار می‌کنم که مجلس بالاترین مقام در این کشور است و اگر مجلس رأی داد و شورای نگهبان آن رأی را پذیرفت هیچکس حق ندارد یک کلمه درباره آن چیزی بگوید.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) در جای دیگری فرمودند کسانی که با قانون مخالفت می کنند، با اسلام مخالفت می کنند که علت تاکید اساسی شهید مدرس و امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر جایگاه مجلس این است که مظهر اراده ملت است و مردم سالاری از نظر آنها یک امر فانتزی نبود و مجلس را مرجع بحث های جدی برای مصالح کشور می دانستند.

لاریجانی با بیان اینکه نکته نخست در نگاه مدرس برای حفظ کیان چنین جایگاهی آزادگی روحی بود که در پناه آزادی اخلاقی محقق می شود، تاکید کرد: شهید مدرس آزادی اخلاقی را زیربنای تمام آزادی ها می دانست و با توجه به اینکه فقیهی مبرز و اسلام شناسی بزرگ بود، می فرمود که باید جان انسان از هر قید و بندی آزاد باشد تا مراتب انسانیت و آزادی خویش را حفظ کند.

انتقال آب به اصفهان، ابتکار شهید مدرس بود

رییس قوه مقننه اظهار کرد: شهید مدرس بسیاری از فعالیت‌های عمرانی را پایه گذاری کرده، اما اسمی از خود را در میان نمی آورد، مثلا اندیشه انتقال آب شرب شهر اصفهان از منطقه کوهرنگ از ابتکارات شهید مدرس بود. در سال ۱۳۴۴ قمری زمانی که نماینده مجلس بود و می خواست پس از مدت‌ها از تهران به اصفهان بازگردد، چند مهندس را همراه خود آورد تا چگونگی انتقال آب کوهرنگ به اصفهان را طراحی کنند که مهندسان به منطقه رفتند و نقشه اولیه را در این زمینه تهیه کردند و بعدها به اجرا درآمد.

وی افزود: شهید مدرس به هیچ وجه هتاک و بی نزاکت نبود و این همان نکته‌ای است که امام خمینی (ره) در اصالت مجلس روی آن تاکید کرده، فرمودند که مجلس باید مسائل را طرح و رد و بدل کرده و انتقاد صحیح و بدون جار و جنجال و هیاهو صورت گرفته و کسی که مخالف یا موافق بوده نظر خود را بدون هیاهو و جنجال مطرح کنند.

جنجال، هیاهو، تهمت، افترا و تهدید رویه عوام فریبان است

لاریجانی با تاکید بر اینکه از نظر شهید مدرس و امام خمینی (ره) مجلس جای مباحثه عقلانی است که نمایندگان متقاعد شده و از سر تکلیف رأی دهند، ادامه داد: جنجال، هیاهو، تهمت، افترا و تهدید رویه کسانی است که می خواهند کمبود منطق عقلانی را با این ابزارها جبران کنند و این همان عوام فریبی در عرصه سیاست است.

وی با بیان اینکه نکته چهارم در تفکر و عمل سیاسی شهید مدرس «گذشت» بود، تاکید کرد: در عالم سیاست اشتباهات و اظهارات غیردقیق کم نیست، به ویژه اگر افراد کمتر مراقب خویش بوده و دچار نسیان از روز رستاخیز شوند، غفلت از این معانی آنها را به اشتباهاتی سوق داده و کدورت ها، سرمایه های کشور را هدر می دهد. حادثه ای نشان می‌دهد که شهید مدرس تا چه میزان به این امر توجه داشت، به گونه ای که عشقی شاعر در دوره چهارم مجلس اشعاری علیه مدرس سرود و سپس متوجه اشتباهات خود شد که از مرحوم ملک الشعرای بهار درخواست کرد که با او نزد مدرس بیاید و عشقی به محض ورود به منزل مدرس خواست که اظهار ندامت و شرمندگی کند که مدرس دستی بر سر و صورت وی کشیده و به او گفت که «پسرعموجان بیا که نوبت صلح است و دوستی و سلامت به شرط آنکه نگویی از آنچه که رفت حکایت.»

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: شهید مدرس به عشقی گفت که گذشته را فراموش کرده و هم اکنون فریاد علیه این دیکتاتور که دارد می آید، را آغاز کنید.

وی با بیان اینکه موارد فوق الذکر نکته کوچکی نیست، ادامه داد: در شرایط امروز که آمریکا و متحدان آن به صورت واضح علیه ملت ایران صف آرایی کرده اند، بیش از گذشته لازم است که به این منش مدرس توجه شود.

لاریجانی با تاکید بر اینکه نکته پنجم توجه به «اتحاد ملی» است که در منظومه فکر مدرس جایگاه مهمی دارد، تصریح کرد: مدرس به اتحاد و همگرایی در میان ملت ایران و در مرحله بعد در جهان اسلام باور عمیق داشت و توجه اصلی مدرس به مسائل اصولی کشور بود نه امور فرعی و جزئی و فرمود که به عینه می بینم که دستی در کار است تا بین مردم اختلاف بیاندازد و علما را خانه نشین کند و بر شماست که ایستادگی کنید.

شهید مدرس حزب بازی افراطی را عامل تفرقه می دانست

وی با بیان اینکه شهید مدرس حزب بازی افراطی و باندبازی را عامل تفرقه می دانست و هشدارهایی به برخی احزاب همانند حزب دموکرات داده است، اظهار کرد: مدرس موافق حزب بود و مخالفت وی با باندبازی بود.

لاریجانی با اشاره به اینکه برخی مشکلات در ایران ریشه صدساله دارد، افزود: پس از این همه سال ریشه یکی از مشکلات سیاسی امروز کشور همان است که مدرس آن روز نگران آن بود و رفع نشده است.

وی با بیان اینکه نکته ششم «تفکر راهبردی مدرس در سیاست خارجی» است، ادامه داد: شهید مدرس نماد مبارزه با استبداد داخلی رضاخانی و استعمارو سلطه اجانب بود و در این مبارزه گاهی یک تنه در برابر خصم ایستادگی کرد که ایستادگی وی در مقابل توافق وثوق الدوله، ایستادگی وی در برابر اولتیماتوم روس نمونه‌هایی از موثر بودن این شخصیت در صحنه‌های مهم سیاست داخلی و خارجی کشور را نشان می دهد.

شهید مدرس در استقامت بر منافع ملت یکی از شاخص ترین رجال تاریخ ایران است

رییس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه شهید مدرس در استقامت و شجاعت در منافع ملت یکی از شاخص ترین رجال تاریخ ایران است و چند توصیه مهم در سیاست خارجی دارد، افزود: نخستین توصیه این بوده که نسبت به سایر دولت ها به ویژه همسایگان لازم است همیشه در سیاست و اقتصاد روابط حسنه داشته باشیم، بلااستثناء از غرب و شرق تا شمال و جنوب؛  در توصیه دوم مدرس پیشرفت پایدار ایران را در پرتو همبستگی جهان اسلام می دانست نه اینکه نسبت به تحولات جهان اسلام بی تفاوت باشد.

وی با بیان اینکه شهید مدرس در توصیه سوم، صحنه سیاست بین المللی را صحنه قدرت طلبی و بی عدالتی می دانست، تاکید کرد: شهید مدرس مصلحت سیاست خارجی را حفظ ایران و منافع آن می دانست و فرمود سیاست ایرانیان باید سیاست بز کوهی باشد، مبنی بر اینکه همیشه بین الطلوعین چرا می کند که به قدری هوا روشن باشد که علف را ببیند و به قدری روشن نباشد که صیاد او را صید کند، لذا سیاست ایرانیان باید به گونه ای باشد که زندگی کند، اما صیاد ما را صید نکند.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به توصیه چهارم شهید مدرس گفت: این توصیه این بوده که پس از جنگ جهانی سیاست دنیا بر محور اقتصاد شده است و در کشور ما هم باید این اصل حاکم باشد.

لاریجانی با بیان اینکه شهید مدرس برای توسعه اقتصادی کشور نیز چند محور قائل بود، ادامه داد: نخستین محور حراست از مالکیت بوده که شهید مدرس فرمود آبادانی کشور و آبادانی در تولید مشروط به محترم شمردن حقوق کسی بوده که زحمت کشیده و محصول به دست آورده است.
وی تصریح کرد: دومین محور امنیت سرمایه گذاری و سومین مورد کاهش تصدیگری دولت است که شهید مدرس در این باره می گوید که برابر تجربیاتی که در کشور دیده ایم که شاید در ممالک دیگر نیز اینگونه باشد، این بوده که دولت نمی تواند ملاکی، تجارت، چهارپا داری و اتومبیل داری کند و تاکنون هر اقدامی در این زمینه انجام داده، ضرر کرده است.

رییس نهاد قانونگذاری کشورمان افزود: چهارمین محور شهید مدرس برای توسعه اقتصادی کشور مساعدت دولت با سرمایه گذاری وطنی و پنجمین محور عِرق ملی برای خرید کالای وطنی است، شهید مدرس در جاهای مختلف به این موضوع پرداخت و امام خمینی (ره) نیز در بخش های مختلف این موضوع را عنوان کرد که شهید مدرس لباس کرباس می پوشید.

لاریجانی با بیان اینکه ششمین محور برای توسعه اقتصادی از نظر شهید مدرس توجه به صادرات است، اظهار کرد: یکی از توصیه های دیگر شهید مدرس توازن در بودجه است، شهید مدرس گفت امروز که برنامه هیات دولت را آورده اند، بنده دو امر را تصدیق کردم، نخست اینکه مخارج کشور باید از داخل ممکلت تهیه شود و دیگری اینکه جلوی مخارج زائد گرفته شود که شهید مدرس با زندگی ساده خود این تفکر را راهبری می کرد.

رییس قوه مقننه تاکید بر تولید مایحتاج کشاورزی در داخل و انتظام امور مالیاتی را از دیگر محورهای مورد توصیه شهید مدرس برای توسعه اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: شهید مدرس فرمود که باید از تحمیل مالیات سنگین جلوگیری کرده و مالیات باید بر عواید باشد نه بر مخارج و تا آنجا که ممکن است نباید از ارزاق عمومی همانند گندم، برنج، جو و...مالیات گرفت، اما از چای، بلورآلات، خرازی و بنزین باید مالیات اخذ شود.

وی با بیان اینکه دهمین محور شهید مدرس برای توسعه اقتصادی این بوده که دولت باید به دیون مردم متعهد باشد، تاکید کرد: شهید مدرس فرمود دولت همانگونه که طلب های خود را دریافت می کند باید دیون خود را پرداخت کند و این مطلب اساسی است که سبب اطمینان خاطر مردم به دولت می شود.

لاریجانی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در صنایع یازدهمین محور مورد تاکید شهید مدرس برای توسعه اقتصادی کشور است، بیان کرد:  بر روح بزرگوار این شهید درود می فرستیم که تفکری بنیادین برای مجلس به یادگار گذاشت و حفظ حرمت این شهید پیمودن راه آن است.

ارسال دیدگاه

با نظرات سازنده خود ما را در بهبود هرچه بهتر کیفیت مطالب یاری نمایید.

عکس خوانده نمی شود
روزنامه اصفهان امروز یکشنبه 5 خرداد 98، شماره 3520 ؛ 05 خرداد 1398
روزنامه اصفهان امروز یکشنبه 5 خرداد 98
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین