افزایش 100 درصدی ظرفیت بارگیری و حمل ریلی کلاف گرم
0 -

افزایش 100 درصدی ظرفیت بارگیری و حمل ریلی کلاف گرم

افزایش 100 درصدی ظرفیت بارگیری و حمل ریلی کلاف گرم
27 بهمن 1397, 09:36 / کد خبر:69947
با اجرای پروژۀ احداث سه خط ریلی انبار روباز واحد اسیدشویی، ظرفیت بارگیری و حمل ریلی کلاف گرم در این بخش 100 درصد افزایش یافت.
با اجرای پروژۀ احداث سه خط ریلی انبار روباز واحد اسیدشویی، ظرفیت بارگیری و حمل ریلی کلاف گرم در این بخش 100 درصد افزایش یافت.
کارشناس اجرای پروژههای جنبی و پشتیبانی فولاد مبارکه ضمن اعلام این خبر، هدف اجرای این پروژه را کاهش قابلملاحظۀ مصرف انرژی، ارتقای ایمنی حمل و افزایش ضریب خوشقولی و درنهایت رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان فولاد مبارکه اعلام کرد.
محسن توسلی با تأکید بر اینکه توسعۀ شبکۀ حملونقل ریلی بدون تردید در توسعۀ متوازن و پایدار، تولید ناخالص ملی، رونق اقتصادی، تجارت، صنعت، کشاورزی و بهویژه در اشتغالزایی نقش تعیینکنندهای دارد، از وجود 93 کیلومتر مسیر ریلی اصلی و فرعی در کارخانههای فولاد مبارکه و مجتمع فولاد سبا خبر داد.
وی در همین خصوص افزود: در راستای اجرای طرحهای توسعه برای تولید 2/7 میلیون تن فولاد، یکی از موارد مهم افزایش ظرفیت حمل ریلی کلاف از فولاد مبارکه به سایر نقاط کشور بود که با بررسیهای انجامشده، پروژۀ احداث سه خط ریلی در محوطۀ جرثقیل دروازهای 41 تن واقع در انبار روباز اسیدشویی در دستور کار قرار گرفت و پس از انجام فازهای مطالعاتی و طراحی در واحد مهندسی کارخانه و برگزاری مناقصه، با نظارت واحد اجرای پروژههای جنبی و پشتیبانی، در مدت 9 ماه، این پروژۀ مهم با صرف مبلغ 20 میلیارد ریال اجرا شد.
کارشناس اجرای پروژههای جنبی و پشتیبانی با اشاره به اینکه خطوط مذکور در انبارهای E1، L و K بهمنظور حمل ریلی کلاف و ورقهای گرم در نظر گرفته شده است گفت: پروژۀ مذکور شامل 930 متر خط راهآهن مشتمل بر سه خط که دو خط آن در محدودۀ جنوبی جرثقیل 41 تن جهت بارگیری کلاف به طول مستقیم 400 متر است و خط سوم جهت بارگیری کلاف از سالن در دست احداث در واحد 52 پیش بینی شده است.
 وی خاطرنشان کرد: با احداث خطوط مذکور امکان مانور همزمان 16 واگن در دو خط برای بارگیری کلاف فراهم شده که منجر به افزایش ظرفیت سالانه600 هزار تن بارگیری و حمل کلاف گرم خواهد شد.
توسلی در همین خصوص از همت و تلاش تیم اجرایی اعم از مدیریت اجرای پروژههای جنبی و پشتیبانی، واحدهای حملونقل و پشتیبانی، مهندسی کارخانه، امور قرادادهای خرید، انرژی و سیالات، شرکت مهندسی فولاد و شرکت قائم رضا بهعنوان پیمانکار اجرایی قدردانی کرد.
ارسال دیدگاه

با نظرات سازنده خود ما را در بهبود هرچه بهتر کیفیت مطالب یاری نمایید.

عکس خوانده نمی شود
روزنامه اصفهان امروز، شماره 3479 ؛ 27 اسفند 1397
روزنامه اصفهان امروز
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین