فولاد مبارکه بزرگ‌ترین شرکت بورس اوراق بهادار شد
0 -

فولاد مبارکه بزرگ‌ترین شرکت بورس اوراق بهادار شد

فولاد مبارکه بزرگ‌ترین شرکت بورس اوراق بهادار شد
5 اسفند 1397, 08:32 / کد خبر:70720
در این مجمع که با حضور اکثریت 75 درصدی سهامداران رسمیت یافت، پس از انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه، مهندس عظیمیان، مدیرعامل شرکت به‌عنوان رئیس جلسه، خانم سیفی نمایندۀ سازمان خصوصی‌سازی و آقای مولوی نمایندۀ سازمان ایمیدرو به‌عنوان ناظر و طهمورث جوانبخت سرپرست معاونت اقتصادی و مالی شرکت به‌عنوان دبیر جلسه انتخاب شدند.
در این مجمع که با حضور اکثریت 75 درصدی سهامداران رسمیت یافت، پس از انتخاب اعضای هیئترئیسه، مهندس عظیمیان، مدیرعامل شرکت بهعنوان رئیس جلسه، خانم سیفی نمایندۀ سازمان خصوصیسازی و آقای مولوی نمایندۀ سازمان ایمیدرو بهعنوان ناظر و طهمورث جوانبخت سرپرست معاونت اقتصادی و مالی شرکت بهعنوان دبیر جلسه انتخاب شدند.
به گزارش خبرنگار فولاد، در این مجمع مهندس عظیمیان با ارائۀ گزارش توجیهی افزایش سرمایۀ شرکت، توضیحات کاملی درخصوص روند افزایش سرمایه شرکت در سالهای گذشته و همچنین منابع و مصارف عمدۀ سرمایهای شرکت بیان کرد.
وی سرمایۀ شرکت فولاد مبارکه اصفهان در زمان پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در اسفندماه 1385 را مبلغ 15،800 میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: پسازآن طی چهار مرحله، سرمایۀ فولاد مبارکه به 75،000 میلیارد ریال افزایش یافت.
مدیرعامل فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه میزان افزایش سرمایۀ جدید 55 هزار میلیارد ریال است تصریح کرد: با احتساب افزایش سرمایۀ جدید، سرمایۀ شرکت به 130 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت و شرکت فولاد مبارکه در میان شرکتهای بزرگ پذیرفتهشده در بورس در جایگاه اول قرار خواهد گرفت.
تأمین کل مبلغ افزایش سرمایه از محل سود انباشتۀ شرکت یکی دیگر از موارد مطرحشده در این مجمع بود که مدیرعامل فولاد مبارکه ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: افزایش سرمایه تا مبلغ تعیینشده در چهار حوزه عمده از قرار 36 درصد بابت تکمیل سرمایۀ در گردش جهت برنامههای آتی، بازیافت مخارج سرمایههای انجامشده بهمنظور تکمیل طرحهای در دست اجرا به میزان 34 درصد، بازیافت مخارج انجامشده بابت تملک سرمایهگذاریهای بلندمدت به میزان 16 درصد و 14 درصد هم مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکتهای فرعی و وابسته سرمایهگذاری خواهد شد.
 وی با تأکید بر اینکه افزایش 73 درصدی سرمایه، فرصتهای مناسبی برای فولاد مبارکه فراهم خواهد کرد، گفت: شرکت با بهرهگیری مناسب از این فرصتها میتواند در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک و همچنین تحقق مأموریت و رسالت خود گامهای مهمی بردارد. برخی از بهترین فرصتهایی که افزایش سرمایه در اختیار شرکت فولاد مبارکه قرار میدهد عبارتاند از:
استفاده از معافیت مالیاتی که  سود مناسب و قابلتوجهی برای سهامداران محترم شرکت به ارمغان خواهد آورد؛
جذاب شدن قیمت سهام پس از افزایش سرمایه؛
تسریع در فرایند ثبت افزایش سرمایه و صدور برگههای جدید سهام؛
تأمین منابع مالی طرحهای توسعۀ در دست تکمیل از محل سود انباشته.
این گزارش حاکی است پس از ارائه گزارش توجیهی مهندس عظیمیان و قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت، پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از 75.000به 130.000 میلیارد ریال در نهایت با اکثریت آرای حاضران در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد مراحل پایانی ثبت افزایش سرمایه و صدور اوراق جدید سهام تا پایان اسفندماه سال جاری اجرایی شود.
در ادامه، جلسۀ مجمع عادی بهطور فوقالعاده شرکت نیز با هدف افزایش سقف کمکهای بلاعوض شرکت از 100 میلیارد ریال به 150 میلیارد ریال تشکیل شد. مهندس عظیمیان در این جلسه نیز با ارائۀ گزارشی از عملکرد گذشته شرکت درزمینۀ مسئولیتهای اجتماعی و اشاره به نقش و وظیفۀ برجستۀ فولاد مبارکه بهعنوان یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور در این حوزه، بر لزوم گسترش حیطۀ عملکرد شرکت در این زمینه تأکید کرد و در نهایت این پیشنهاد نیز با اکثریت آرای حاضران در جلسه به تصویب رسید.
نمودارهای زیر سهم حوزههای مختلف مصارف عمده افزایش سرمایه و روند تغییرات سرمایه  را نشان میدهد.


 
ارسال دیدگاه

نظر خود را با سایر مخاطبان ما به اشتراک بگذارید

عکس خوانده نمی شود
روزنامه اصفهان امروز دوشنبه 25 آذر ۱۳۹۸، شماره 3681 ؛ 25 آذر 1398
روزنامه اصفهان امروز دوشنبه 25 آذر ۱۳۹۸
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین