سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، بزرگترین بازار شفاف دولت
0 -

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، بزرگترین بازار شفاف دولت

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، بزرگترین بازار شفاف دولت
19 تیر 1398, 15:07 / کد خبر:73469
مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اشاره کرد که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) (www.setadiran.ir)، بزرگترین سامانه معاملاتی دولت است که مبتنی بر مفاد، مواد و محتواهای قانونی متفاوت و استوار همانند ماده 50 قانون احکام دائمی توسعه کشور، ماده 9 برنامه توسعه ششم، تبصره 5 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم و مصوبه های هیئت دولت شکل گرفته است.

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اشاره کرد که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) (www.setadiran.ir)، بزرگترین سامانه معاملاتی دولت است که مبتنی بر مفاد، مواد و محتواهای قانونی متفاوت و استوار همانند ماده 50 قانون احکام دائمی توسعه کشور، ماده 9 برنامه توسعه ششم، تبصره 5 ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم و مصوبه های هیئت دولت شکل گرفته است. در این بازار الکترونیکی دولتی، وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی بایستی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات، معاملات خود را در این بستر انجام دهند.


ایجاد بستری شفاف جهت فسادزدایی انجام معاملات با راه اندازی این سامانه


سید امیر اصغری همچنین به مزایای سامانه ستاد اشاره کرد و گفت: هم اکنون دولت این دانش را بطور کامل دارد که چه دستگاهی، چه معامله ای را با چه کسانی، تحت چه ضوابطی، در چه رقابتی، با چه شرایطی و در چه زمانی انجام داده است. بایستی اذعان کرد که دیجیتالیزه کردن فرآیندهای سنتی، نرخ فساد را صفر نمی کند اما ریسک انجام تخلف و فساد را کمینه می کند. به عبارتی، اگر تعمدی در انجام تخلف وجود داشته باشد، ردپاها به وضوح در سیستم می مانند. در سال 97، شفاف سازی معاملات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه ستاد انجام شد؛ بدین گونه که تمامی معاملاتی که وزارت صمت و سازمان های تابعه آن انجام می دهند و نصاب آنها از در زمره معاملات خرید جزئی به بالاتر (در سال 97، رقم دو میلیون و پانصد هزار تومان به بالا) بوده است در این سامانه در قسمت پنل شفاف سازی معاملات قابل رویت است. در گام بعدی، در تیر ماه 98، اقلام اطلاعاتی تمامی معاملات وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی نیز در این پنل، شفاف سازی شدند. بدیهی است که اگر دستگاه ها، افزون بر نظارت دستگاه های نظارتی همانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، نظاره و نگاه عموم مردم را نیز بر فرآیند انجام معاملات خود ببینند، نرخ انجام تخلف کمینه می شود. البته این اطلاع  رسانی، شفاف سازی پس از انجام تمامی مراحل در سامانه ستاد است و رسالت این سامانه بسیار بیشتر از اطلاع رسانی است.

ارسال دیدگاه

نظر خود را با سایر مخاطبان ما به اشتراک بگذارید

عکس خوانده نمی شود
روزنامه اصفهان امروز دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، شماره 3587 ؛ 28 مرداد 1398
روزنامه اصفهان امروز دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین