برنامه‌های درسی جمعه ۲۸ شهریور

برنامه‌های درسی جمعه ۲۸ شهریور

برنامه‌های درسی جمعه ۲۸ شهریور
28 شهریور 1399, 10:15 / کد خبر:737849
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه امروز جمعه ۲۸ شهریور ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن امروز جمعه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:
 

**شبکه آموزش 

متوسطه اول:
ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠_عربی پایه هفتم (درس اول)
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ _عربی پایه هشتم (درس اول)
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ _عربی پایه نهم (درس اول)

متوسطه دوم:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ _دوره آموزش مجازی توسعه مهارت‌های حرفه‌ای دبیران
موضوع: چرخه تدریس مجازی، از تئوری تا عمل
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧_آمادگی دفاعی پایه دهم مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠_کارگاه کارآفرینی و تولید پایه یازدهم مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ _عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ _درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ _ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

دوره ابتدایی دوره ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ _فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ _فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت١١:٣۵ تا١٢ _بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت١٢ تا١ _فارسی و‌نگارش پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ _علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ _فارسی و نگارش پایه ششم

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣ _دانش فنی پایه١٠ رشته تربیت بدنی
ساعت٨:٣٠ تا٩ _پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب پایه١١ رشته شبکه و نرم افزار
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ _دانش فنی پایه١٢ رشته شبکه و‌نرم افزار
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ _کاربرد فناوری نوین پایه١١ مشترک شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠_ارتباط موثر پایه١٢ رشته خدمات
 

**شبکه چهار

متوسطه دوم مشترک بین رشته ها:
ساعت۷:۳۰_درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ _رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت۸ _درس تاریخ۲ پایه۱۱_رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت۸:۳۰_درس نگارش۲ پایه۱۱_مشترک تمام رشته‌ها
ساعت۱۰:۱۵_درس علوم وفنون ادبی۳ پایه ۱۲_رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت۱۰:۴۵_درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه۱۱ _رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت۱۱:۱۵_درس زبان خارجی۲پایه۱۱_مشترک تمامی رشته‌ها
ساعت۱۱:۴۵_درس هندسه۳ پایه۱۲ _رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۲:۱۵_درس هندسه۲ پایه۱۱ _رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۲:۴۵_درس ریاضی آمار۱پایه۱۰_رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت۱۳:۱۵_درس هندسه۳ پایه۱۲_رشته ریاضی فیزیک
 

** شبکه قرآن

ساعت۱۵_درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت۱۵:۳۰_درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰رشته علوم معارف اسلامی
ساعت۱۶_درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت۱۶:۳۰_درس عربی زبان قران۴ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی
ارسال دیدگاه

نظر خود را با سایر مخاطبان ما به اشتراک بگذارید

عکس خوانده نمی‌شود
روزنامه اصفهان امروز پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، شماره 3918 ؛ 01 آبان 1399
روزنامه اصفهان امروز پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین