برنامه‌های درسی چهارشنبه ۲ مهر شبکه‌های تلویزیونی

برنامه‌های درسی چهارشنبه ۲ مهر شبکه‌های تلویزیونی

برنامه‌های درسی چهارشنبه ۲ مهر شبکه‌های تلویزیونی
2 مهر 1399, 08:52 / کد خبر:738518
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه برای امروز ۲ مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:
شبکه آموزش:
فنی و حرفه ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ۸:۳۰ دانش فنی تخصصی پایه١٢ -رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۸:۳۰ تا٩ شیمی١ پایه١٠ -مشترک تمام رشته ها
ساعت ٩ تا ۹:۳۰ توسعه وب پایه ١٢- رشته شبکه و نرم افزار شاخه کاردانش
ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ حقوق و دستمزد پایه١١- رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۵٠ مکاتب نقاشی - مبانی تجسمی پایه ١٠ -مشترک زمینه هنر
پایه ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵ تا ۱۱:۱۰ ازی و ریاضی پایه اول
ساعت ۱۱:۱۰ تا ١١:٣۵ علوم تجربی و تفکر پایه دوم
ساعت ١١:٣۵ تا١٢ فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت١٢ تا ١٢:٢۵ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم
ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ ادبیات فارسی (درس دوم) پایه هفتم
ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ ادبیات فارسی (درس دوم) پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی (درس دوم) پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠: شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر
متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ١ پایه١٠- رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ۱۷:۳۰ شیمی٣ پایه١٢ دوازدهم رشته علوم تجربی ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰ تا١٨ شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ٢٠تا ۲۰:۲۵ هویت اجتماعی پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢۰:۵٠ فیزیک ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
شبکه چهار:
ساعت ۷:۳۰ درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸ درس فلسفه ۱ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۸:۳۰ درس تاریخ ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۱۵ درس ریاض و آمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۴۵ درس اقتصاد پایه ۱۰و۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف
ساعت ۱۱:۱۵ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۲:۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۲:۴۵ درس ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۳:۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک
شبکه قرآن ومعارف اسلامی:
ساعت ۱۵ درس جریان شناسی اندیشه های معاصر پایه ۱۲ رشته علوم و معارف قرآنی
ساعت ۱۵:۳۰ درس احکام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف قرآنی
ساعت ۱۶ درس احکام ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۶:۳۰ درس آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول
ارسال دیدگاه

نظر خود را با سایر مخاطبان ما به اشتراک بگذارید

عکس خوانده نمی‌شود
روزنامه اصفهان امروز پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، شماره 3918 ؛ 01 آبان 1399
روزنامه اصفهان امروز پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین