اعلام برنامه‌های درسی پنج شنبه ۳ مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

اعلام برنامه‌های درسی پنج شنبه ۳ مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

اعلام برنامه‌های درسی پنج شنبه ۳ مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن
3 مهر 1399, 10:46 / کد خبر:738639
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنج شنبه ۳ مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز پنج شنبه ۳ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠: سیستم اطلاعاتی و طراحی وب پایه ۱۱ رشته شبکه و نرم افزار شاخه فنی، حرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا٩: دانش فنی تخصصی پایه۱۲ رشته شبکه و نرم افزار شاخه فنی، حرفه‌ای
ساعت ٩ تا ٩:٣٠: دانش فنی پایه پایه ۱۰ رشته تربیت بدنی شاخه فنی، حرفه‌ای
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵: دانش فنی پایه ۱۰ رشته شبکه و نرم افزار شاخه فنی، حرفه‌ای
ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠: درس ارتباط موثر پایه ١٠درس مشترک زمینه خدمات فنی، حرفه‌ای و کاردانش
پایه ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت١١:٣۵تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت١٢ تا١٢:٢۵فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵فارسی و نگارش پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠تفکر و سبک زندگی (موضوع سکه و طلا) پایه هفتم
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠تفکر و سبک زندگی (موضوع نقاشی شاهزاده خانم) پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶آمادگی دفاعی (درس دوم پایه نهم)
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠:مدیریت کلاس شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر ۴
متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی پایه١٠مشترک تمامی رشته‌ها
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠کارگاه کار آفرینی و تولیدپایه۱۱مشترک تمامی رشته‌ها
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨زیست شناسیپایه ۱۰رشته علوم تجربی
ساعت ٢٠تا٢:٢۵ریاضی ۲پایه۱۱رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ریاضی ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک همه رشته ها.
ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت۱۵درس عربی زبان قرآن۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قرآن۱پایه۱۰رشته علوم و معارف قرآنی
ساعت۱۶درس عربی زبان قران ۳پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت۱۶:۳۰درس اول پیام‌های آسمانی پایه نهم متوسطه اول.
ارسال دیدگاه

نظر خود را با سایر مخاطبان ما به اشتراک بگذارید

عکس خوانده نمی‌شود
روزنامه اصفهان امروز پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، شماره 3918 ؛ 01 آبان 1399
روزنامه اصفهان امروز پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین