جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۶ مهر

جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۶ مهر

جدول پخش مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۶ مهر
6 مهر 1399, 07:01 / کد خبر:738822
بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای یکشنبه ۶ مهر در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را برای یکشنبه ۶ مهر مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:

شبکه آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش:
مقطع تحصیلیزمان درس
تمام پایه‌ها۷:۴۵ تا ۸آموزش تربیت بدنی
دهم۸تا ۸:٣٠پودمان اول - رشته صنایع چوب - شاخه فنی
دهم٣٠:۸ تا ٩ نازک دوزی /مدلسازی دامن- شاخه کاردانش
دهم و یازدهم  ٩ تا ٩:٣٠کاربرد رایانه رشته رایانه و نرم افزار
یازدهم۲۰:۵۰ تا ٢١:١۵کارگاه نوآوری و کارآفرینی- شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای
دوازدهم٢١:١۵ تا ٢١:۵٠اخلاق حرفه ای- پودمان ۱شایستگی ۱  -شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
 
مقطع ابتدایی
مقطع تحصیلیزماندرس
اول۳۰ :١٠ تا ١١ بازی و ریاضی
دوم  ١١ تا ١١:۳۰فارسی و نگارش 
سوم١١:٣۰ تا ١٢:۱۰فارسی و نگارش
 چهارم۱۰:١٢ تا ١٢:۴۰علوم تجربی و تفکر 
 پنجم۴۰:١٢ تا ۱۳:۱۰مطالعات و مهارت‌های اجتماعی
 ششم۱۳:۱۰ تا ١٣:۴۰فارسی و نگارش
مقطع متوسطه اول
مقطع تحصیلیزماندرس
هفتم٣٠ :١۴تا١۵:٠٠ریاضی -زیر مسئله و حل مسئله ساده تر
 هشتم٠٠: ١۵تا١۵:٣٠یاضی-ضرب و تقسیم عددگویا
 نهم  ٣٠ :١۵تا ١۶ریاضی-نمایش مجموعه اعداد
متوسطه دوم
مقطعزماندرس
دهم٣٠: ١۶ تا ١٧شیمی ۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
دوازدهم ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی ۳ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
دهم ١٧:٣٠ تا١٨زیست شناسی ۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
دهم٢٠ تا٢٠:٢۵ریاضی ۱ الگو و دنباله رشته علوم تجربی 
یازدهم٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ فیزیک۲ برآیند میدان های الکترونیکی علوم تجربی
دوره آموزش مجازی متوسطه
تولید محتوای الکترونیکی - آموزش نرمافزار Nitro PDF١۶ تا ١۶:٣٠

شبکه چهار

پایهساعتدرس
دوازدهم ۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
یازدهم ۸درس دین وزندگی۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
دهم۸:۳۰درس دین وزندگی۱ ادبیات وعلوم انسانی 
یازدهم۱۰:۱۵درس فلسفه۲  ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
  دوازدهم۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ مشترک تمام رشته ها.
دهم۱۱:۱۵درس فارسی۱ مشترک تمامی رشته ها.
یازدهم۱۱:۴۵درس روانشناسی رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
دهم۱۲:۱۵درس هندسه۱ رشته ریاضی فیزیک.
یازدهم۱۲:۴۵درس آمارواحتمال رشته ریاضی فیزیک.
دهم۱۳:۱۵درس هندسه۱رشته ریاضی فیزیک.

شبکه معارف

پایه ساعتدرس
دوازدهم۱۵درس اخلاق اسلامی۳ رشته علوم ومعارف اسلامی.
 
یازدهم۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲ رشته علوم ومعارف اسلامی.
دهم۱۶درس اخلاق اسلامی۱ رشته علوم ومعارف .
متوسطه دوره اول۱۶:۳۰درس پیامهای آسمانی ۷
ارسال دیدگاه

نظر خود را با سایر مخاطبان ما به اشتراک بگذارید

عکس خوانده نمی‌شود
روزنامه اصفهان امروز دوشنبه۵ آبان ۱۳۹۹، شماره 3919 ؛ 05 آبان 1399
روزنامه اصفهان امروز دوشنبه۵ آبان ۱۳۹۹
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین