برنامه‌های درسی چهارشنبه ۹ مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

برنامه‌های درسی چهارشنبه ۹ مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

برنامه‌های درسی چهارشنبه ۹ مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن
9 مهر 1399, 10:29 / کد خبر:739277
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان در روز چهارشنبه ۹ مهر از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠ نصب و راه اندازی تاسیسات گرمایی پایه ۱۱ رشته تاسیسات ساختمان فنی و حرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا٩ کارگاه تابلو برق پایه ۱۲ رشته برق شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای
ساعت ۹تا۹:۳۰نگهداری ماشین‌های صنعتی رشته ماشین ابزار پایه ۱۲ شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵پرورش مهارت‌های شناختی و پرورش کودک پایه ۱۲ رشته تربیت کودک شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰مبانی هنر تجسمی رشته گرافیک پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ١١ بازی و پایه اول
ساعت ١١ تا۱۱:۳۰علوم تجربی و تفکر پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم
ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰بازی و ریاضی پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ادبیات فارسی درس دوم چشمه معرفت بخش دوم پایه هفتم
ساعت ١۵تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی درس دوم خوب جهان را ببین قسمت دوم پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی درس دوم عجایب صنع حق تعالی بخش دوم پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠طرح درس نویسی با رویکرد آموزش مجازی
متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ۱ پایه۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی۲ پایه ۱۱رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ٢٠تا٢:٢۵فیزیک ۱ یکا‌ها پایه۱۰رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ فیزیک ۱ یکا‌ها پایه ۱۰رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه‌های معاصرپایه۱۲رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۵:۳۰درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس احکام۲پایه ۱۱رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن نهم درس اول متوسطه دوره اول.
ارسال دیدگاه

نظر خود را با سایر مخاطبان ما به اشتراک بگذارید

عکس خوانده نمی‌شود
روزنامه اصفهان امروز پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، شماره 3918 ؛ 01 آبان 1399
روزنامه اصفهان امروز پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین