ماسک جدید و عجیب روحانی سوژه شد

ماسک جدید و عجیب روحانی سوژه شد

تصاویری از ماسک جدید و عجیب رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت منتشر شده که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

22 مهر 1399, 13:27
{mfullname} فاقد آلبوم
ماسک جدید و عجیب روحانی سوژه شد
تصاویری از ماسک جدید و عجیب رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت منتشر شده که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.
ماسک جدید روحانی سوژه شد
ماسک جدید روحانی سوژه شد
ماسک جدید روحانی سوژه شد
ماسک جدید روحانی سوژه شد