اعلام لیست داروخانه های منتخب اصفهان

اعلام لیست داروخانه های منتخب اصفهان

اعلام لیست داروخانه های منتخب اصفهان
29 مهر 1399, 11:30 / کد خبر:741368
سازمان غذا و دارو لیست داروخانه های منتخب استان اصفهان را  برای ارائه داروهای بیماران خاص، انسولین، پیوند، تالاسمی و ... منتشر کرد.

لیست داروخانه‌های منتخب برای ارائه داروهای بیماران خاص، انسولین، پیوند، تالاسمی و … منتشر شد.


 

تلفن

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نام داروخانه

 

اصفهان

 

منتخب داروي خاص (ام اس و ریتالین)

شبانه روزي

دکتر موسوي(المهدي)

 

زرین شهر

 

منتخب داروي خاص (ام اس و هورمون رشد)

روزانه

دکتر گل افشان

 

فولادشهر

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

 دکتر طالاري

 

خمینی شهر

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

 دکتر عابدي

 

شاهین شهر

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

 دکتر گلشیري

 

اصفهان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

 شهید منتظري

 

نجف آباد

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

بیمارستان شهید منتظري نجف آباد

 

اصفهان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

داخلی بیمارستان آیت اﷲ کاشانی

 

اصفهان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

داخلی بیمارستان شهید صدوقی

 

اصفهان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

دکتر الیاسی

 

زرین شهر

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

دکتر ایرانی

 

اصفهان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

دکتر بخشائی(آبان)

 

فلاورجان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

دکتر پرتو آذر (پاستور)

 

زرین شهر

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

دکتر خواجه شیرانی

 

زرین شهر

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

دکتر رحمانی نژاد

 

اصفهان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

دکتر شیخ الاسلام

 

کهریزسنگ

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

شبانه روزي

دکتر صدیقی

 

اصفهان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

دکتر صرامی (بهشت)

 

بوئین

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

دکتر عاطفه سادات حسینی

 

گلپایگان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

دکتر غفوري

 

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

گلپایگان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

خصوصی

دکتر کمالی زاد

اصفهان

 

منتخب داروي خاص (ام اس)

روزانه

خصوصی

دکتر مظاهري

خمینی شهر

 

منتخب داروي خاص (ام اس) و داروهاي کمیاب و سهمیه اي

روزانه

خصوصی

دکتر میرزایی-خورسندي (سینا)

اصفهان

 

منتخب داروي خاص 

(داروهاي پیوندي ، ام اس ، تالاسمی ، هموفیلی ، ام پی اس، ریتالین)

روزانه

آموزشی دولتی

امام سجاد(ع)

اصفهان

 

منتخب داروي خاص (داروهاي تالاسمی ، هموفیلی)

روزانه

خصوصی

 معصومه دهقانی

خیابان آمادگاه

 

منتخب داروي خاص (ریتالین و اکسی کدون)

روزانه

خصوصی

دکتر شکریان

خانه اصفهان

 

منتخب داروي خاص (ریتالین و اکسی کدون)

روزانه

خصوصی

دکتر منصوري

خیابان ارتش

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین و ام اس)

شبانه روزي

آموزشی دولتی

بیمارستان الزهرا (س)

فلاورجان

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین و ام اس)

روزانه

خصوصی

پاستور

بلوار کشاورز

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین و ام اس)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر منصوري

خیابان پاسداران

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

شبانه روزي

بیمارستانی سرپایی خصوصی

بیمارستان امیرالمومنین (ع)

خیابان احمد آباد

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

شبانه روزي

بیمارستانی وابسته به ارگانها-سرپایی

بیمارستان امیرالمومنین(ع)

خیابان ابن سینا

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

شبانه روزي

آموزشی دولتی

بیمارستان امین

نجف آباد

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

بیمارستانی دولتی

بیمارستان شهید مدرس

خیابان توحید

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر احمدي

شمس آبادي

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر برنجکوب

خیابان شریعتی ،روبروي بیمارستان

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر ترك زاد

 

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

خیابان شمس آبادي

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر تنهائی

  

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر توکلی

خوراسگان ،جنب دارالشفا

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر حاج زرگرباشی

چهارراه شریعتی

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر دباغی

پل چمران

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر شایگان نیا

خیابان امام خمینی

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر عباسیان

خیابان آمادگاه

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر عرب زاده

خیابان دکتر شریعتی

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر علینقی زاده

خیابان توحید جنوبی

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر فقیهی

میدان آزادي

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر کربکندي

خیابان بسیج

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر کریمیان

ملک شهر

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر مجتبوي

چهارباغ بالا ،روبروي زمزم

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

دکتر مرتضوي

چهارراه وحید

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

شبانه روزي

خصوصی

سپهر (خسروي نژاد)

خیابان هشت بهشت

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین)

روزانه

خصوصی

کلینیک فرهنگیان (دکتر زاهدي نژاد)

جنب 

بیمارستان امام حسین (ع)

 

منتخب داروي خاص 

(ریتالین) و داروهاي کمیاب و سهمیه اي

روزانه

خصوصی

دکتر سبزقبائی

شهرضا

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد و اکسی کدون و ام اس)

روزانه

خصوصی

دکتر یوسفی

اصفهان-خ شمس ابادي

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد و اکسی کدون)

روزانه

خصوصی

دکتر میردامادي

 

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

اصفهان-خ طیب

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد و ریتالین)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر تاجی

داروخانه 

شهدا شهرضا

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

شبانه روزي

خصوصی

دکتر انصاري

اصفهان-سه راه سیمین

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

روزانه

خصوصی

دکتر ترابی

اصفهان-خ آمادگاه

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

روزانه

خصوصی

دکتر تقی شریفی (میرداماد)

اصفهان- خ هشت بهشت غربی

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

روزانه

خصوصی

دکتر چهري

اصفهان- خ ابوالحسن

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

روزانه

خصوصی

دکتر حجتی

اصفهان-خ بزرگمهر

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

روزانه

خصوصی

دکتر خانجانی

اصفهان- خ مدرس

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

روزانه

خصوصی

دکتر زارعی

اصفهان-خ امام خمینی

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

روزانه

خصوصی

دکتر سیما گلبن

اصفهان-خ دشستان

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

روزانه

خصوصی

دکتر عاقلیان (آفتاب)

اصفهان-خ شیخ مفید

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

روزانه

خصوصی

دکتر عباسی

اصفهان- ملک شهر

 

منتخب داروي خاص (هورمون رشد)

روزانه

خصوصی

دکتر فصیحی

گلپایگان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

 دکتر اقابراتی

شاهین شهر

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

آقاي فرهاد عبدلی (شهرآرا)

داران

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

شبانه روزي

بیمارستانی سرپایی خصوصی

بیمارستان شهید رجائی

خوانسار

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

بیمارستان فاطمیه خوانسار

خیابان لاله

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

پاستور(پور مقدس)

خیابان حکیم نظامی

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

شبانه روزي

خصوصی

حکیم نظامی(دکتر جعفریان)

نجف آباد

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

شبانه روزي

وابسته به ارگانها

داروخانه نبی اکرم

 

شهرستان

شهر / روستا

داروخانه منتخب

نوع سرویس

نوع داروخانه

نام داروخانه

علویجه

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر  تیغ ساز زاده

رهنان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر  جمالی

خیابان مسجدلنبان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر  فدوي

خیابان رباط اول

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

خصوصی

دکتر ابوالفضل مصطفوي

اردستان

 

منتخب عمومی (داروهاي کمیاب و سهمیه اي)

روزانه

بیمارستانی سرپایی خصوصی

دکتر احسان صا