ممنوع‌الخروج کردن مرد توسط همسر چه شرایطی دارد؟

ممنوع‌الخروج کردن مرد توسط همسر چه شرایطی دارد؟

ممنوع‌الخروج کردن مرد توسط همسر چه شرایطی دارد؟
8 آبان 1399, 10:32 / کد خبر:742210
اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره مورد حمایت قانونگذار بوده به همین دلیل قوانین حمایتی زنان از گستردگی قابل توجهی در نظام حقوقی ایران برخوردار است و زن می‌تواند در راستای مطالبه حقوق مالی خود از همسرش، اقدام به ممنوع‌الخروج نمودن وی نماید.

 مرکز رسانه قوه قضائیه، یکی از حقوق زنان که در قوانین ایران پیش‌بینی شده، ممنوع‌الخروج کردن همسر است، زن می‌تواند در راستای مطالبه حقوق مالی خود از همسرش، اقدام به ممنوع‌الخروج نمودن وی نماید.

روش اول، همان اقدام از طریق مرجع قضائی اجرا کننده رأی است که باید ٌ به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع ٌالخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم‌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

روش دوم، اقدام از طریق دوایر اجرا اسناد رسمی لازم الاجراست.

درخواست اجرا در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای اموال غیر منقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند به عمل می‌آید.

۲. دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آئین‌نامه تعیین می‌شود، جلوگیری نماید.

۳. چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت شش ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث باید ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و در صورتی که ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورت مجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌گردد و بدیهی است در صورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع‌ الخروجی برقرار می‌شود در غیر این صورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفا خواهد شد.

مطابق ماده ۲۰۱ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوۀ قضائیه با اصلاحات ۱۳۹۸، در مواردی که متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع‌الخروج گردیده باشد، چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود، خود یا اشخاص ثالث باید ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و در صورتی که ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورت مجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌گردد.

بدیهی است در صورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع‌الخروجی برقرار می‌شود در غیر این صورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.

ارسال دیدگاه

نظر خود را با سایر مخاطبان ما به اشتراک بگذارید

عکس خوانده نمی‌شود
روزنامه اصفهان امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹، شماره 3952 ؛ 15 آذر 1399
روزنامه اصفهان امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین