جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۹ دی

جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۹ دی

جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۹ دی
29 دی 1399, 07:58 / کد خبر:748707
بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه ۲۹ دی در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.
 آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه ۲۹ دی را مشخص کرد.
شبکه آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸
فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت٨ تا ٨:٣٠
عناصر و جزییات- پایه ۱۱ - رشته نقشه کشی معماری -شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا۹:۰
کاربر رایانه -رشته تصویر سازی - پایه ۱۰ - شاخه کاردانش
ساعت ۹تا۹:۳۰
دانش فنی پایه -پایه ۱۰- رشته شبکه و نرم افزار رایانه -شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
نصب و سرویس دستگاه های، خانگی - پایه ۱۲ - رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
مونتاژ و دمونتاژ SMD - پایه ۱۱ - رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه‌ای
۶پایه ابتدایی
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
علوم تجربی و تفکر پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
مطالعات اجتماعی - قسمت دوم درس ۱۳پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
مطالعات اجتماعی- درس ۱۴پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
مطالعات اجتماعی- درس ۱۳پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠
آموزش معلمان -سنجش در ریاضی (پاسخ سازه ها، پاسخ گزین هاو.)
متوسطه دوم
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
عربی و زبان قرآن یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
عربی و زبان قرآن دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
عربی و زبان قرآن سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
فیزیک یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک دو -پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی
شبکه ۴
ساعت۷:۳۰
درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۸
درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۸:۳۰
درس منطق پایه۱۰ ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۰:۱۵
درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها
ساعت۱۰:۴۵
درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها
ساعت۱۱:۱۵
درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها
ساعت۱۱:۴۵
درس سلامت و بهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
ساعت۱۲:۱۵
درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۲:۴۵
درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۳:۱۵
درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک
شبکه قران ومعارف سیما
ساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قرآنی ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
احکام ۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱
درس هدیه‌های آسمانی سوم دبستان
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن دوم دبستان
ساعت۱۵
دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری
ساعت۱۵:۳۰
آموزش قران پایه هشتم مقطع اول متوسطه