به گزارش خبرگزاری ایمنا محمدباقر نوبخت در خصوص برنامه های دولت برای خروج بخش مسکن از رکود، اظهار داشت: بطور طبیعی رونق بازار مسکن با گرانی کاذب به دست نمی آید.

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بطور مثال اگر میزان وام مسکن حدود ۲۰ میلیون تومان افزایش یابد اما تدابیری برای کنترل بازار مسکن اتخاذ نشود به نحوی که مردم مجبور شوند ۵۰ میلیون بابت گرانی کاذب و جدید مسکن پرداخت کنند، عملا افزایش وام مسکن ارزشی ندارد و تنها باعث می شود به اقشار کم درآمد جامعه برای خانه دار شدن فشار اقتصادی بیشتری وارد شود.

نوبخت افزود: نیاز جمعیت جوان کشور به مسکن این ضرورت را ایجاب می کند برنامه ها برای خانه دار شدن مردم و رونق بازار مسکن به نحوی اجرایی شود که مردم پولی بابت افزایش کاذب قیمت مسکن پرداخت نکنند و در بازار عرضه و تقاضای متعادل باشد.

سخنگوی دولت بیان داشت: سیاست دولت برای رونق بازار مسکن، سیاست خروج غیرتورمی بخش مسکن از رکود است.