به گزارش خبرگزاری ایمنا، سرهنگ اکبر عاصمی با اشاره به اینکه هر ساله با تغییر فصل طرح برخورد با پوشاک نامتعارف تشدید می‌شود، اظهار کرد: طی جلساتی که با اتحادیه‌ها و صنوف پوشاک داشته‌ایم، مقرر شد بازرسانی از اتحادیه‌های مربوط، فروشگاه‌ها را مداوما رصد و با متخلفین برخورد کنند.

وی در ادامه افزود: در ماه مبارک رمضان برخورد با بدپوششی ادامه داشته اما تذکرات به صورت لسانی و موردی بوده است.

رییس پلیس امنیت استان اصفهان تصریح کرد: بعد از ماه مبارک رمضان و با آغاز فصل تابستان برخورد با بدپوششی و فروش پوشاک نامتعارف به‌صورت جدی‌تر دنبال خواهد شد.

عاصمی با بیان اینکه مردم در خصوص برخرود با بدپوششی نباید تنها از پلیس انتظار داشته باشند، اظها کرد: مردم باید با امربه معروف و تذکر در خصوص برخورد صحیح و فرهنگی با بدپوششی با پلیس همکاری کنند.