محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از حضرت آیت‌الله مظاهری عیادت کرد.
 به گزارش ایسنا، آیت‌الله حسین مظاهری از مراجع تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان در یکی از بیمارستان‌های تهران جهت تکمیل درمان خود بستری شده است.