پردیس سینمایی چهارباغ

آدرس: اصفهان، چهارباغ عباسی، روبروی هتل عالی قاپو
تلفن: 03132226955-03132217083-03132208642
سایتاینستاگرامکانال تلگرام
برنامه فیلم های پردیس سینمایی چهارباغ
برنامهسانس ها
لازانیا
تاریخ: 24 مهر تا 27 مهر
12:00 16:00 18:00 20:00 22:00
لس آنجلس تهران
تاریخ: 24 مهر تا 27 مهر
10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30
مغزهای کوچک زنگ زده
تاریخ: 24 مهر تا 27 مهر
10:15 12:15 14:15 18:15 20:15 22:30
ماهورا
تاریخ: 25 مهر تا 27 مهر
13:00 17:00
هشتگ
تاریخ: 25 مهر تا 27 مهر
10:00 14:00 16:15 18:45 22:45
تنگه ابوقریب
تاریخ: 25 مهر تا 27 مهر
11:00 15:00 19:00
پیشونی سفید ۲
تاریخ: 25 مهر تا 27 مهر
10:45 12:45 14:45 16:45 20:45
لس آنجلس تهران
تاریخ: 27 مهر تا 01 آبان
10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30
پیشونی سفید ۲
تاریخ: 28 مهر تا 01 آبان
10:45 12:00 14:00 16:00 18:00 20:5
لازانیا
تاریخ: 28 مهر تا 01 آبان
12:45 16:45 20:00
مغزهای کوچک زنگ زده
تاریخ: 28 مهر تا 01 آبان
10:15 12:15 14:15 18:15 20:15
هشتگ
تاریخ: 28 مهر تا 01 آبان
10:00 14:45 16:15 18:45
تنگه ابوقریب
تاریخ: 28 مهر تا 01 آبان
11:00 13:00 15:00 17:00 19:00
روزنامه اصفهان امروز، شماره ؛ 26 مهر 1397
روزنامه اصفهان امروز
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین
Real Time Web Analytics