24 June 2017 | شنبه، 3 تیر 1396

برنامه سینماهای اصفهان

شمارهنام سینماشهراطلاعات
1سینما قدساصفهان
نهنگ عنبر 211:0013:0015:0017:0019:0021:0022:3023:00
مادر قلب اتمی10:3012:3014:3016:3018:4520:4522:30
2سینما ساحلاصفهان
زیر سقف دودی10:3012:3014:3016:3018:3021:0023:00
3سینما سپاهاناصفهان
رگ خواب10:3012:3014:3016:3018:3021:0023:00
نهنگ عنبر 211:0013:0015:0017:0019:0021:0023:00
4پردیس سینمایی چهارباغاصفهان
برادرم خسرو11:0013:0015:0017:0019:00
نهنگ عنبر 210:3012:3014:3016:3018:3020:30
رگ خواب10:1514:1518:15
ویلایی ها10:4512:4514:4516:4518:4520:45
زیر سقف دودی10:1512:1514:1516:1518:1520:15
5سینما فلسطیناصفهان
نهنگ عنبر 210:3012:3014:3016:3018:3021:0023:00
6سینما فرهنگیاناصفهان
گشت ارشاد 221:45-روز فرد
خوب بد جلف21:45-روز زوج و جمعه
7سینما فرهنگفولادشهر
نهنگ عنبر 210:3012:3014:3016:0018:0021:0022:30
آشوب22:30
ویلایی ها10:3012:3014:3016:3018:3021:00
8سینما یاسمنشاهين شهر
نهنگ عنبر 210:3012:3014:3016:3018:3020:3022:30
9سینما شاهین طلاییشاهين شهر
گشت ارشاد 216:3022:30
سه بیگانه18:3020:30
10سینما بهمنکاشان
برادرم خسرو10:1512:1514:1516:1518:1521:0023:00
نهنگ عنبر 210:3012:3014:3016:3018:3021:0023:00
ویلایی ها10:0012:0014:0016:0018:0021:0023:00
11سینما سورهاصفهان
وارونگی17:00
ماجرای نیم روز15:00
مفت آباد21:00
نمیخواهم زنده بمانم17:00
12سینما عصر جدیداراک
نهنگ عنبر 211:3017:3019:3021:3023:15
گشت ارشاد 211:3017:15`9:0021:0023:00
مادر قلب اتمی11:3017:1519:0021:0023:00
برادرم خسرو11:3017:3019:3023:15
نقطه کور21:30
13سینما کوثرنطنز
یک روز بخصوص22:00
گشت ارشاد 219:00
14سینما لالهنجف آباد
برادرم خسرو19:00
نهنگ عنبر 217:0021:30
15سینما بهارگز و برخوار
گشت ارشاد 216:3018:3020:3022:15
16سینما فرهنگاردستان
ماجرای نیم روز16:0018:00
17سینما بهمنشهرکرد
گشت ارشاد 218:30
ماجرای نیم روز16:3020:30
خوب بد جلف14:30
18سینما فرهنگخميني شهر
19سینما آزادی بابلبابل
نهنگ عنبر 210:0011:4513:3015:1517:0018:3021:30