ضرورت اصلاح ضعف‌های طرح تحول

عضو کمیسیون بهداشت مطرح کرد:

ضرورت اصلاح ضعف‌های طرح تحول

20 فروردین 1396, 18:07 - متن / خبر / شهرستان ها / شهرستان فریدون شهر
اکبر ترکی با اشاره به برخی مشکلات در اجرای طرح تحول سلامت، گفت: بی‌توجهی به گایدلاین‌ها و راهنماهای بالینی هزینه بسیاری را به سازمان‌های بیمه گر درطرح تحول تحمیل کرد....