20 November 2017 | دوشنبه، 29 آبان 1396
کشف و ضبط ۳۵ هزار کیلوگرم پودر گوشت آلوده در خمینی شهر رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خمینی شهر خبر داد:‌
کشف و ضبط ۳۵ هزار کیلوگرم پودر گوشت آلوده در خمینی شهر
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خمینی شهر گفت: در پی بازدید از مراکز عرضه و توزیع مواد غذایی در شهرستان خمینی شهر، بیش از ۳۵ هزار کیلوگرم پودر گوشت آلوده
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 64