24 October 2017 | سه شنبه، 2 آبان 1396
تنهایی روی بوم نمایش آثار نقاشی با موضوع انسان معاصر در گالری نقش خانه حوزه هنری برپاست
تنهایی روی بوم
نمایش آثار نقاشی چهار هنرمند زن تا 25 مهرماه در نقش خانه حوزه هنری برپاست. دوستی الهام میرشجاعی با الهام رفیعایی، اعظم اسماعیل‌زاده و زهرا پهلوان
25 مهر 1396, 09:09 - نگارستان
تصویرسازی‌هایی برای عاشورا
تصویرسازی‌هایی برای عاشورا
ده اثر تصویرسازی مریم استکی متولد 1364 و دانش‌آموخته کارشناس ارشد تصویرسازی و کارشناس نگارگری دانشگاه شاهد تهران، این هفته در نگارخانه کوثر به نمایش
6 مهر 1396, 09:00 - نگارستان
کار، کار و کار تنها توصیه من به شماست «محمود فرشچیان» در آیین گشایش نگارخانه مجتمع فرشچیان:
کار، کار و کار تنها توصیه من به شماست
محمود فرشچیان گفت: دنیای هنر انتهایی ندارد و با رسیدن به هر مرحله ای از آن، گویی درهای تازه ای به روی هنرمند گشوده می شود.
29 شهریور 1396, 09:43 - نگارستان
خانه اختیاری در باب معماری ، مهاجرت و روابط انسانی تولید مطرح شد:
خانه اختیاری
امنیت در ساختار معماری خانه های اصفهان نوین از آن دست موضوعات فراموش شده‌ای است که دیگر سخن گفتن از آن نخ نما می نماید چون وجود خارجی ندارد؛ اما شهر
22 شهریور 1396, 14:35 - نگارستان
نقاشی و خوب دیدن دایره افسونگران نمایشگاه آثار نقاشی سیما احمدی در نگارخانه کوثر برپاست
نقاشی و خوب دیدن دایره افسونگران
آثار نقاشی سیما احمدی متولد 73 اصفهان و دانش‌آموخته کارشناسی گرافیک، این هفته در نگارخانه کوثر به نمایش گذاشته‌شده است.
16 شهریور 1396, 09:00 - نگارستان
با صدای بی‌صدا ناسازهای آرش فاتح درگالری متن
با صدای بی‌صدا
نمایشگاهی از آثار پیکرتراشی آرش فاتح با عنوان «پیکرسازها و همبستگی فضا و ماده» در گالری متن برپاست. نمایشگاهی از ناسازواره های انتزاعی حاصل از احجامی
14 شهریور 1396, 15:31 - نگارستان
راهگشای اصلی هنر گفتگو با صادق فرهادیان کیوریتور نمایشگاه عکس های کوچک
راهگشای اصلی هنر
کیوریتوری جزو ضروریات هنر هر ملتی ست، اما صورت واقعی آن درکشور ما درست شناخته نشده و اجرا نمی شود 200 اثر از 64 هنرمند با گزینش به اولین سالانه راه
26 مرداد 1396, 10:41 - عکس خبری / نگارستان
راهگشای اصلی هنر گفتگو با صادق فرهادیان کیوریتور نمایشگاه عکس‌های کوچک
راهگشای اصلی هنر
اولین سالانه عکس‌های کوچک باهدف شناسایی استعدادهای جوان حوزه عکاسی از خرداد 96 آغاز به کارکرد. گالری زرنا در تهران، سیتی سنتر در اصفهان و هومهر در
25 مرداد 1396, 09:13 - نگارستان
1 2 3 4 5 6