23 September 2017 | شنبه، 1 مهر 1396
ادغام دو جریان موسیقی در اصفهان مصاحبه با حسن منصوری به بهانه رونمایی آلبوم ردیف سازی- آوازی مکتب اصفهان:
ادغام دو جریان موسیقی در اصفهان
حسن منصوری از آن دست هنرمندانی است که امروزه نظیر آنها را به ندرت می بینیم؛ از یک سو دانش و توانمندی در موسیقی و نوازندگی و مرجعیت در ردیف های موسیقی
31 مرداد 1396, 15:15 - موسیقی
نوای عاشقانه های ناب کرمان در گوش اصفهان جشنواره موسیقی مقامی در هنرسرای خورشید برپاست
نوای عاشقانه های ناب کرمان در گوش اصفهان
حتی هوای گرم مرداد ماه هم نتوانسته علاقه مندان و عاشقان موسیقی مقامی ایران را در خانه ها بنشاند و انگار شور و نشاط خاص حضور آنها در هنرسرا نوعی دهن
26 مرداد 1396, 14:41 - موسیقی
1 2 3 4 5 6