درد بی کسی (قسمت 212)

درد بی کسی (قسمت 212)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
هنوز غرق بهت و حیرت و ابهت قصری بودم که روبرویم خودنمایی می‌کرد. راننده تاکسی چند بار گفته بود رسیدیم قربان ولی من متوجه نشده بودم....
درد بی کسی (قسمت 213)

درد بی کسی (قسمت 213)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
از مرد عرب که هنوز اسمش را نمی‌دانستم پرسیدم: شماهم ساکن همین باغ هستید؟ درحالی‌که با انگشت سبابه‌اش نقطه‌ای در انتهای باغ رانشان می‌داد گفت: بله من و همسرم آسیه...
درد بی کسی (قسمت 214)

درد بی کسی (قسمت 214)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
فضایی آرام و زیبا بود که می‌توانست گوشه‌ای از آلام به‌هم‌ریخته مرا سکون داده تا غصه‌های درون را به فراموش بسپارم....
درد بی کسی (قسمت 215)

درد بی کسی (قسمت 215)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
نمی‌دانستم چه بگویم. همانگونه که قبلاً گفتم در آن لحظه خاص روبروی دختر نشسته بودم که می‌توانست با یک اشاره همه زندگی مرا متحول کند....
درد بی کسی (قسمت 216)

درد بی کسی (قسمت 216)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
پیاده نشدم چون ناچار بودم جواب سوأل مشکل او را بدهم. بااینکه سال‌ها بود تبعه این امارت شیخ‌نشین شده بودم و تقریباً از همه قوانین آن اطلاع داشتم اما نمی‌دانستم چطور این...
درد بی کسی (قسمت 217)

درد بی کسی (قسمت 217)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
روزها از پی هم می‌گذشت. سعی‌ام بر این بود که قبل از موعد همیشه بارهایم را به ایران بفرستم و از رسیدن آن‌ها مطلع شوم....
درد بی کسی (قسمت 218)

درد بی کسی (قسمت 218)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
تمام فضای بیرونی وین از برف پر بود. اینجا قصری قدیمی بود که تاریخش به قبل از جنگ جهانی دوم می‌رسید اما همه اثاثیه آن نو و مدرن و دیوارها از تابلوهای نقش اصیل پوشیده شده...
درد بی کسی (قسمت 219)

درد بی کسی (قسمت 219)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
نازنین با بی‌حوصلگی تمام پرسید: نظرت راجع به این شهر چیست؟ و من با بی‌میلی تمام جواب دادم: شما را نمی‌دانم اما خودم را در زندانی سرد و بی‌روح حس می‌کنم و درحالی‌که سعی...
درد بی کسی (قسمت 220)

درد بی کسی (قسمت 220)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
چرا فردا؟ اگر فکر می‌کنید نمی‌توانید مطیع خواسته‌های من باشید همین حالا چمدانتان را بردارید و از این خانه خارج شوید!...
درد بی کسی (قسمت 221)

درد بی کسی (قسمت 221)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
باورنکردنی بود! نمی‌دانستم چه بگویم. آن رفتار عجیب نازنین پس از اقامت تقریباً طولانی من و او در کویت و امروز و این‌گونه برخورد کردن و حالا حرف‌های نوکر خانه ویلایی...
درد بی کسی (قسمت 222)

درد بی کسی (قسمت 222)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
زمان فکر کردن برایت کافی بود؟ حالا بگو جوابت چیست؟ واقعاً نمی‌دانستم چه بگویم چون در تمام طول شب نتوانسته بودم خودم را قانع کنم تا از این دختر خودخواه زور بشنوم اما چون...
درد بی کسی (قسمت 223)

درد بی کسی (قسمت 223)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
تصمیم گرفته بودم عشق، احساس و علاقه را برای تشکیل زندگی کنار گذشته و تنها به فکر کار و تلاش باشم بنابراین روزها را در خانه، بوتیک و کلوپ می‌گذراندم و شب‌ها را به کاباره...
درد بی کسی (قسمت 225)

درد بی کسی (قسمت 225)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
سرها همه گرم زندگی خودشان بود. حسرت هم پا به میان‌سالی گذاشته بود و دیگر آن دل‌ودماغ گذشته را نداشت....
درد بی کسی (قسمت 226)

درد بی کسی (قسمت 226)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
قلبم دوباره به تپش افتاد و هر وقت اینگونه می‌شد نشان از آن داشت که اتفاق تازه‌ای درراه است. ناراحت شده بودم و با خودم کلنجار می‌رفتم تا بفهمم خداوند چه قام تازه‌ای برایم...
درد بی کسی (قسمت 227)

درد بی کسی (قسمت 227)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
در ظاهر زن خوبی به نظر می‌رسید اما خیلی پرچانه بود و زیاد حرف می‌زد، سعی می‌کرد مسئله را تفهیم کند و جا بیندازد....
درد بی کسی (قسمت 228)

درد بی کسی (قسمت 228)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
گیج و منگ شده بودم، وقتی مکرم خانم از اتاق خارج شد من که غافلگیر شده بودم رو به حسن آقا کردم و گفتم: این چه‌کاری بود که کردی؟...
درد بی کسی (قسمت 229)

درد بی کسی (قسمت 229)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
خانه‌ای بزرگ و نوسازی با حیاطی قشنگ در بهترین نقطه شهر منتظر ما بود که در کنار باغچه باصفای آن تخت چوبی شکیلی خودنمایی می‌کرد که روی آن با فرش خوش‌رنگ ایرانی مفروش شده و...
درد بی کسی (قسمت 230)

درد بی کسی (قسمت 230)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
حضور در آن شب‌نشینی اگرچه نمی‌توانست راضی‌ام کند تا بتوانم تصمیم بگیرم اما در برابر پدر آن دختر که اقیانوسی از فضل و عاطفه بود بهره‌ها جستم و آگاه شدم پدر داشتن هم نعمتی...
درد بی کسی (قسمت 231)

درد بی کسی (قسمت 231)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
مثل همیشه اول کمی نگران شده بودم اما وقتی چشم برادر کوچکترم به من افتاد بادبزن را کنار گذاشت و گفت: بالاخره کاکا حسرت پیدایش شد، کجایی که میهمان برایمان آمده....
درد بی کسی (قسمت 232)

درد بی کسی (قسمت 232)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
من هم مثل پیشانی عمویم که بوی پدر ازدست‌رفته‌ام را می‌دادبوسیدم و به او و خانواده‌اش خوشامد گفتم. کنار او و زن‌عمویم نشستم و منتظرم ماندیمتا برادر کوچکم کباب‌ها را حاضر...
درد بی کسی (قسمت 233)

درد بی کسی (قسمت 233)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
نمی‌دانستم چه باید بگویم. اصلاً قادر به حرف زدن نبودم، همه وجودم دوران داشت، به‌سختی سرم را به علامت تأیید تکان دادم. برادرم گفت: دیشب تا حالا بالای سرت نشسته‌ام، لب‌های...
درد بی کسی (قسمت 234)

درد بی کسی (قسمت 234)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
چاره‌ای نداشتم بااینکه حال جسمی و روحیم سازگار نبود اما همان شب به خانه مینو رفتم. پدر و مادرش اخم‌هایشان را درهم‌کشیده بودند، پیش خودشان فکر می‌کردند پس از شش ماه...
درد بی کسی (قسمت 235)

درد بی کسی (قسمت 235)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
آنروزها در بوتیک افکارم بر مانورهای مادر و نگرانی‌های خانواده مینو از رفتار من متمرکزشده بود، ناچار بودم با آن‌ها به آبادان بروم و مراقب باشم این اتفاق بد در زندگی‌ام...
درد بی کسی (قسمت 236)

درد بی کسی (قسمت 236)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
انگار پیش خودشان حدس زده بودند که من دودل و متزلزل هستم بنابراین برای محکم‌کاری عاقد هم دعوت‌شده بود، فکرش را نمی‌کردم به این سرعت بتوانند خلع سلاحم کنند....
درد بی کسی (قسمت 237)

درد بی کسی (قسمت 237)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
همانند همه‌ شب‌های زندگی‌ام آن شب هم برایم تلخی خودش را داشت اما مادر و خانواده عمو و حتی خواهر و برادرانم عرش را سیر می‌کردند و از خوشحالی در پوست خودشان نمی‌گنجیدند....
درد بی کسی (قسمت 238)

درد بی کسی (قسمت 238)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
خانه بدون ساکن تنها جایی بود که می‌توانست قسمتی از درد و رنج مرا التیام بخشد. پس از رسیدن دو روز تمام در آن ماندم بدون اینکه با کسی تماسی داشته باشم....
درد بی کسی (قسمت 239)

درد بی کسی (قسمت 239)

24 مهر 1397, 08:52 - نشر و ادب
دیگر نیازی به تهیه گل و شیرینی نبود بلکه باید احساس، عواطف و انسانیت را کنار گذاشت و با دلی شکسته اما روحی بی‌تفاوت وارد خانه و کاشانه‌ای می‌شدم که اهالی آن چند ماه...
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 177
روزنامه اصفهان امروز، شماره ؛ 30 مهر 1397
روزنامه اصفهان امروز
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین