#فوری : دانش آموز تهرانی معلم خود را مجروح کرد
20 February 2018 | سه شنبه، 1 اسفند 1396
تئاتر در اصفهان حرفه‌ای نیست کارگردان تئاتر اصفهان:
تئاتر در اصفهان حرفه‌ای نیست
کارگردان تئاتر اصفهان گفت: هنگامی در تئاتر نگاه حرفه‌ای وجود دارد که افراد از آن درآمد داشته باشد، این اتفاقی نیست که در تئاتر اصفهان می‌افتد، اگر
30 خرداد 1396, 10:24 - تئاتر
مکانی برای عرضه تئاتر در اصفهان نداریم/ مهاجرت گروه‌ها نمایشی از اصفهان به تهران کارگردان تئاتر اصفهان:
مکانی برای عرضه تئاتر در اصفهان نداریم/ مهاجرت گروه‌ها نمایشی از اصفهان به تهران
کارگردان تئاتر اصفهان گفت: مکانی برای عرضه تئاتر در اصفهان وجود ندارد، با این وضعیت بیشتر گروه‌های نمایش اصفهان مجبور به مهاجرت به تهران می‌شوند چون
23 خرداد 1396, 15:08 - تئاتر
تاریخ مصرف برخی از نمایش‌ها گذشته است عدم حمایت‌های مالی مسئولان اصفهان از تئاتر
تاریخ مصرف برخی از نمایش‌ها گذشته است
کارگردان تئاتر اصفهان با اشاره به عدم حمایت‌های مالی مسئولان اصفهان از تئاتر گفت: در حوزه حمایت مسئولان فرهنگی نمی‌توانیم بگوییم که این حمایت‌ها
22 خرداد 1396, 15:42 - تئاتر
تئاتر اصفهان نیاز به انرژی نیاز دارد باید نگاه بدبینانه از تئاتر حذف شود
تئاتر اصفهان نیاز به انرژی نیاز دارد
کارگردان تئاتر اصفهانی گفت: تئاتر اصفهان نیاز به انرژی نیاز دارد، واقعیت این است که نباید به تئاتر اصفهان به‌صورت بدبینانه نگاه کرد و نه
13 خرداد 1396, 10:29 - تئاتر
1 2 3 4 5 6