20 November 2017 | دوشنبه، 29 آبان 1396
دختران دردسرساز آمریکایی حقایقی از نامگذاری توفان‌ها در جهان
دختران دردسرساز آمریکایی
در ۱۰۰ سال اخیر برای توفان‌ها اسم انتخاب شده، چون به ادعای سازمان جهانی هواشناسی به یاد آوردن اسامی نسبت به اعداد و عبارات فنی برای مردم ساده‌تر است.
1 2 3 4 5 6