19 September 2017 | سه شنبه، 28 شهریور 1396
قبر چنگیزخان کجاست؟
قبر چنگیزخان کجاست؟
چنگیزخان زمانی فرمانروای همه سرزمین‌هایی بود که از اقیانوس آرام تا دریای خزر کشیده می‌شد. او پیش از مرگ وصیت کرد مخفیانه دفن شود. به گزارش انتخاب،
3 شهریور 1396, 10:54 - بیشتر بدانیم
1 2 3 4 5 6 7 8 9