تصاویری از اجرای کنسرت استاد شاهزیدی با ارکستر ملی ایران در اصفهان