نقد و بررسی فیلمهای "عجله کن" ساخت کشور اسلوانی، "روزی که پدر شاخ و برگ در آورد" ساخت کشور هلند، "امین و اکوان" ساخت ایران و "افسانه گل آباد" از ایران.