گزارش تصویری : مسابقات لیگ گلف دسته یک کشور در اصفهان