دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان که با تساوی ۱-۱ به پایان رسید .