گزارش تصویری حضور اصفهانی ها برای ثبت آرای خود در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در میدان نقش جهان