گزارش تصویری نشست خبری برنامه های شهرداری اصفهان در حوزه برنامه ریزی پژوهش فناوری اطلاعات