گزارش تصویری :خوشحالی مردم اصفهان از راهیابی تیم ملی ایران به جام جهانی روسیه