لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
16 January 2017 | دوشنبه، 27 دی 1395
امسال قهرمان یا نایب‌قهرمان خواهم بود بانوی اتومبیلران اصفهانی:
امسال قهرمان یا نایب‌قهرمان خواهم بود
بانوی اتومبیلران اصفهانی گفت: امسال با توجه به نتایجی که تا به اینجا کسب کرده‌ام، قهرمانی و یا نایب‌قهرمانی مسابقات اتومبیلرانی سرعت کشور را از آن
25 دی 1395, 10:33 - کورس