24 November 2017 | جمعه، 3 آذر 1396
اصفهان  میراث مهم تمدنی است مدیر کل میراث فرهنگی در همایش روز اصفهان:
اصفهان میراث مهم تمدنی است
مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان گفت: در حوزه گردشگری که به اصفهان نگاه می کنیم، اصفهان دریایی از تنوع گردشگری است؛ همانگونه که در بخش گردشگری شاهد هستیم
دیروز, 12:12 - شهر
مریم معصومی: ۱۵ یا ۱۶ سالم بود که عاشق شدم! کار کردن در تئاتر فقط عشق می خواهد
مریم معصومی: ۱۵ یا ۱۶ سالم بود که عاشق شدم!
مریم معصومی برعکس اتفاقاتی که دورادورش در موردش در حال رقم خوردن و گفتن است، از نزدیک اوضاعش خیلی فرق می کند و شاید نمونه ای باشد برای این که کسی را
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 500