24 October 2017 | سه شنبه، 2 آبان 1396
بیشتر آبلیموها شیمیایی هستند نه طبیعی معاون اداره کل نظارت و ارزیابی موادغذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو توضیح داد
بیشتر آبلیموها شیمیایی هستند نه طبیعی
معاون اداره کل نظارت و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو درباره سلامت آبلیموها گفت: عموما روی آبلیموهای موجود در بازار درج شده است
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 49