24 September 2017 | یکشنبه، 2 مهر 1396
روغن بادام، علاج متخصص طب سنتی:روغن "زیتون وحشی" مانع سفید شدن مو می شود
روغن بادام، علاج "آماس دردناک"
اکثر روغن ها به ویژه روغن های حیوانی یا اشتها را از بین می برند و یا کم می کنند؛ زیرا روغن، معده را سست و دهانه رگ ها را مسدود می کند. در این میان
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 33