22 October 2017 | یکشنبه، 30 مهر 1396
خرید و فروش دارو قاچاق و غیرمجاز در اینترنت! وقتی اینترنت جای ناصر خسرو را می گیرد
خرید و فروش دارو قاچاق و غیرمجاز در اینترنت!
مدیر کل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو گفت: "ناصر خسرو" زمانی مرکز فروش داروهای کمیاب و قاچاق بود، اما اکنون این
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 56